Kas ir karjera

 

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Amerikāņu psihologi karjeru skaidro kā profesionālo un citu dzīves jomu maiņu cilvēka pilnveidošanās procesā. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā. Cilvēks pats izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves 5 jomas: darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu. Tātad darbs neeksistē izolēti no indivīda dzīves pārējās daļas. Apmierinātība ar profesionālās karjeras veidošanos ietekmē arī pārējās dzīves jomas.

Krievu psihologi karjeru definē kā indivīda apzinātu pozīciju un uzvedību, kas saistīta ar darba pieredzi un darbību visas cilvēka darba dzīves garumā. Viņi izšķir 2 veida karjeras profesionālo karjeru, kura indivīdam veidojas visas cilvēka dzīves garumā, un karjeru organizācijā, kuru indivīds realizē vienas organizācijas ietvaros.

 

 

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās pats indivīds, mainās pasaule ap indivīdu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās arī prasības pret darbinieku. Darbiniekā augsti tiek vērtētas tādas īpašības kā atbildīgums par savu rīcību, pašiniciatīva, spēja pielāgoties, spēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, prasmīgums, kompetence un uzņēmīgums, optimisms un aktivitāte.

Cilvēks var gūt gandarījumu savā karjerā un dzīvē, ja apkārtējā sabiedrībā un ekonomiskajā dzīvē notiekošās pārmaiņas viņš uztver kā izdevību, kā izaicinājumu, nevis kā draudus. Daudzi cilvēki sekmīgi veido savu dzīvi (karjeru), bet dzīvē var gadīties situācijas, kurās cilvēks var apmulst straujo pārmaiņu priekšā. Tad viņam ir vajadzīga profesionāla palīdzība, lai kopā ar profesijas izvēles konsultantu pārrunātu karjeras veidošanas plānu (modeli).

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība šajos dzīves pamatjautājumos, tad ejiet uz Profesionālās karjeras izvēles centru.

Darba piedāvājumi

VIP darba piedāvājumi
Maiņas meistars/-e kok...
Maiņas meistars/-e kok...
Liner Agency Departmen...
Liner Agency Departmen...
Tirdzniecības pārstāvi...
Tirdzniecības pārstāvi...
Continuous improvement...
Continuous improvement...
Noliktavas darbinieks/-ce
Noliktavas darbinieks/-ce
Jurists/-e ( uz pilnu ...
Jurists/-e ( uz pilnu ...
Transporta līdzekļu te...
Transporta līdzekļu te...
Tehniskā atbalsta dien...
Tehniskā atbalsta dien...
Projektu vadītājs/-a
Projektu vadītājs/-a
Pārdošanas speciālists/-e
Pārdošanas speciālists/-e
Ražošanas vadītājs/-a
Ražošanas vadītājs/-a
Viesmīlis/-e
Viesmīlis/-e
Biroja administrat...
Biroja administrat...
Smagās automašīnas vad...
Smagās automašīnas vad...
Loģistikas speciālists/-e
Loģistikas speciālists/-e