https://www.cvmarket.lv/204039

Darba apraksts

Vajadzīgs/-a būvdarbu vadītājs/-a (profesijas kods: 1323  05).

 

Darba pienākumi:

 • plānot, vadīt būvniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus valdei;
 • izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu būvniecības uzņēmumā;
 • slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem;
 • plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu;
 • plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus;
 •  nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi būvniecībā; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem;
 • nodrošināt būvniecības objektu organizatorisko, ekonomisko, saimniecisko un juridisko jautājumu risināšanu būvobjekta realizācijas ietvaros;
 • plānot un koordinēt darbu ar pasūtītāju, projektētājiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un kontrolēt tā sekmīgu norisi;
 • plānot un aprēķināt darbu izmaksas un projekta posmu nepieciešamos resursus, kā arī kontrolēt to atbilstību attiecīgajiem būvprojektiem apstiprinātajiem budžetiem.


Prasības kandidātiem

Profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

Prasmes:

 • Plānot, organizēt un vadīt būvdarbus.
 • Pārzināt un pielietot būvnormatīvus.
 • Lasīt un izprast projektu dokumentāciju.
 • Pārzināt būvniecības tehnoloģiskos procesus.
 • Pārzināt būvmateriālu pamatīpašības, esošo būvmateriālu klāstu un sistēmas.
 • Izprast būvju konstruktīvos risinājumus.
 • Izprast inženierkomunikāciju un speciālo būvju risinājumus un būvniecības pamatprincipus.
 • Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatprincipus; izvēlēties būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģiskā aprīkojuma sistēmas katra konkrētā darba veikšanai.
 • Orientēties darba samaksas sistēmās, darba normēšanā un prast tos pielietot; aprēķināt būvdarbu izmaksas, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu; risināt problēmu situācijas.
 • Pielietot  būvdarbu  kvalitātes  kontroles  sistēmas  un  standartizācijas pamatprincipus; izvēlēties  būvdarbu  speciālistus,  atbilstoši  veicamā  darba saturam un veidot darba tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu prasībām; veidot  optimālu  būvlaukuma  infrastruktūru  atbilstoši  darba aizsardzības,  darba  higiēnas,  ugunsdrošības  un  vides  aizsardzības  normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā; strādāt   ar   būvdarbu   organizēšanas   projektēšanai nepieciešamajām speciālajām datorprogrammām.
 • Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu; izmantot informācijas tehnoloģijas; analizēt saņemto informāciju; analizēt darba rezultātus.
 • Pārvaldīt valsts valodu. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
 • Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
 • Pašizglītoties.

 

Atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

 

Izglītība: augstākā izglītība inženierzinātnē vai būvniecībā.


Uzņēmums piedāvā

 • Alga (Bruto) no 1000 līdz 1500.
 • Nodarbinātības veids - uz nenoteiktu laiku.
 • Darba laika veids - normāls darba laiks.
 • Pieteikto vietu skaits - 1

 

Darba vietas adrese: Brīvības iela 87c, Gulbene, Gulbenes novads

 

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".


Tu varēsi pieteikties vakancei nākošajā lapā (kā reģistrēts vai nereģistrēts lietotājs).


Darba sludinājuma numurs
#204039

Atrašanās vieta:
Gulbene
Darba amata apraksts:
pilna slodze
Papildus informācija:
pastāvīgs darbinieks
Alga: 1000 - 1500 €/mēn Pirms nodokļu nomaksas
Sludinājums publicēts līdz:
2020. gada 6. marts
Ievadīts:
2020. gada 6. februāris
Pieteikties

Tu varēsi pieteikties vakancei nākošajā lapā (kā reģistrēts vai nereģistrēts lietotājs).

Būvdarbu vadītājs/-a

Rubate, SIA

Skatīt visu