2023-04-13 14:47:21

District Manager

CVMarket.lv klients

Job Description

In this position, you will be responsible for the team management in the assigned sales district, as well as the recruitment of suitable staff. You will supervise the planning, development, motivation and on-the-job training of the selected staff. Furthermore, you will ensure that the concept standards of the company in the district are met impeccably. Moreover, you will perform thorough district-wide process analysis and offer improvements when needed. Finally, you will be responsible for managing key figures in the district, which include staffing structure, KPIs and many more.

Strādājot šajā amatā, jūs būsit atbildīgs par pārdošanas komandas vadību noteiktajā reģionā un atbilstoša personāla pieņemšanu darbā. Jūs uzraudzīsit izvēlētā personala plānošanu, pilnveidi, motivāciju un apmācību. Turklāt jums būs jānodrošina tas, lai jums uzticētajā reģionā tiktu stingri ievērotas uzņēmuma konceptuālās normas. Viens no jūsu pienākumiem būs rūpīga reģionā notiekošo procesu analīze un vajadzīgo uzlabojumu ierosināšana. Visbeidzot, jūs atbildēsit par svarīgākajiem rādītājiem reģionā, tostarp par personāla strukturēšanu, izpildes pamatrādītājiem un daudz ko citu.

Requirements

Mandatory requirements for the candidates are:
- University degree
- Excellent Latvian and English spoken and written skills
- Valid driving licence
- Willingness to go on an 18 months traineeship within Europe.

Candidates with similar work experience and knowledge of additional foreign languages are preferred.

We expect you be highly motivated to lead, develop and inspire people. We value flexibility and the ability to present information directly and clearly. We also expect you to be a responsible and proactive person with good communication skills and a great sense of cooperation.

Obligātās prasības kandidātiem ir augstākā izglītība, teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas gan mutvārdos gan rakstveidā, autovadītāja apliecība un gatavība dalībai 18 mēnešu apmācības kursā Eiropā. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi līdzīgā darbā un papildus svešvalodu zināšanām.

Mēs gaidām no jums augstu motivāciju cilvēku vadīšanai, pilnveidei un iedvesmošanai, augstu vērtējam jūsu spējas viegli pielāgoties dažādām situācijām un pasniegt informāciju tieši un skaidri. Mēs ceram, ka jūs esat aktīvs cilvēks ar augstu atbildības izjūtu, labu komunikācijas prasmi un lielu vēlmi sadarboties.

Company offers

The company provides all the necessary work equipment (mobile phone, tablet, company car) and an attractive salary, as well as professional training and development programs. Take your chance to be part of a performance oriented, dynamic and ever-growing enterprise with a cooperation-based culture. Uzņēmums nodrošina ne tikai visu darbam vajadzīgo aprīkojumu (mobilo tālruni, planšetdatoru, dienesta automašīnu) un motivējošu atalgojumu, bet arī profesionālās apmācības un pilnveides programmas. Nepalaidiet garām iespēju kļūt daļu no sekmīga, dinamiska un nepārtraukti augoša uzņēmuma, kura kultūras pamats ir sadarbība! If you are challenged by this position, we are looking forward to your CV and motivation letter in English before 22.03.2017. Full confidentiality is guaranteed. Ja šis amats šķiet jums saistošs, mēs gaidām jūsu CV un motivācijas vēstuli, ko lūdzam līdz 22.03.2017. Garantējam pilnīgu konfidencialitātes ievērošanu. If you are interested in this job offer, please press "Apply now". Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".