2023-04-13 14:47:21

Informācijas sistēmas vadības departamenta Infastruktūras pārvaldības daļas vadītājs

CVMarket.lv klients

Darba apraksts

- Sadarbībā ar uzņēmuma Kvalitātes daļu un citām sabiedrības struktūrvienībām izstrādāt, ieviest, pārvaldīt un nepārtraukti attīstīt sabiedrības IT pārvaldības procesus;
- Veikt regulāru daļas un tās darbinieku budžeta un darbu plānošanu, budžeta un plānu saskaņošanu ar citām iesaistītajām pusēm, un regulāri kontrolēt un atskaitīties par budžeta un darba plānu izpildi;
- Sadarboties ar citām Latvijas Pasta struktūrvienībām IKT resursu pārvaldības uzlabošanai;
- Uzturēt savu un daļas darbinieku darbībai un attīstībai nepieciešamo kompetenci, kā arī piedalīties un īstenot pasākumus kompetences celšanai;
- Nepieciešamības gadījumā aizvietot Latvijas Pasta Informācijas sistēmu direktoru IT procesu pārvaldības jautājumos, nodrošinot daļas nepārtrauktu darbību un integritāti Latvijas Pasta Informācijas sistēmu vadības departamenta struktūrā;
- Veikt daļas darbības un individuāli veicamos uzdevumus atbilstoši ISVD nolikumam, apstiprinātām procedūrām un saskaņā ar Informācijas sistēmu direktora noteiktajiem mērķiem;
- Rūpēties par daļas darbinieku motivāciju

Prasības kandidātiem

- Augstākā izglītība biznesa vadības, inženierzinātnes vai līdzīgās zinātnes jomā,
- Vismaz 5 gadu pieredze darbā ar informācijas sistēmu (IS) izveidi, testēšanu, ieviešanu ražošanā vai atbalsta sniegšanu to lietotājiem;
- Vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā un cilvēkresursu vadībā;
- Izpratne par IT procesu pārvaldības un kontroles metodēm un standartiem (CobIT, ITIL, ISO/IEC (20000, 2700x, 12207)), un to piemērošanu praksē, prakse IT procesu un instrukciju izstrādē;
- Spēja un prasme analizēt un dokumentēt informācijas sistēmu procesus un ar tiem saistītos jautājumus;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši 3.līmeņa A pakāpei, krievu un angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi lasīt IKT tehnisko literatūru un sarunāties par šo sfēru;
- Prasme un iemaņas strādāt ar datoru un biroja tehniku, t.sk. teicamas zināšanas un iemaņas lietišķo biroja programmu (teksta redaktors, elektroniskās tabulas, projektu plānošana, prezentāciju sagatavošana) lietošanā;
- Elastīga pieeja darbam;
- Iemaņas lietišķās dokumentācijas noformēšanā;
- Pieredze analītisku un administratīvu pienākumu veikšanā;
- Spēja strādāt un pieņemt lēmumus patstāvīgi;
- Pieredze darbā ar cilvēkiem, jāprot skaidri un nepārprotami izteikties, izklāstīt savus vai citu spriedumus valodā, kas atbilst adresāta zināšanu līmenim konkrētajā jomā;
- Labas komunikācijas spējas;
- Spēja plānot uzdoto uzdevumu veikšanu patstāvīgi, nodrošinot uzdoto darbu izpildes kontrolējamību;
- Augsta atbildības sajūta.
- Amata veicējam jāprot meklēt, atlasīt, apkopot, sistematizēt un adekvāti noformēt dažāda veida informāciju.
- Jārūpējas par darba pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi un savas kompetences celšanu.
- Jāpiemīt augstai atbildības sajūtai un precizitātei, pozitīvai attieksmei pret darbu un kolēģiem, pret uzņēmuma sadarbības partneriem un klientiem

Uzņēmums piedāvā

- interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
- iegūt neatsveramu pieredzi;
- nepieciešamās profesionālās apmācības;
- konkurētspējīgu atalgojumu;
- sociālās garantijas

Cita informācija

CV un motivētus pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2008.gada 12.setembrim VAS “Latvijas Pasts” Personāla darbības daļai Cēsu ielā 31/6, Rīgā, LV – 1012; fakss 7018922; e-pasts: personals@pasts.lv .


Lūdzu ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri iesniegs pieteikuma vēstules un CV