2023-04-13 14:47:21

10 padomi pareizo cilvēku atrašanai

2016.06.16

Pareiza un veiksmīga darbinieku izvēle var palielināt darba efektivitāti, peļņu un pārējo kolēģu "darba sparu".

Ja darbinieki tiek izvēlēti nepareizi, uzņēmumā ir liela kadru mainība, darbinieki ir nekompetenti un rezultāti ir zemi. Ja izvēlētais darbinieks neatbilst amatam, rodas papildus tēriņu jauna darbinieka meklēšanā. CV Market dod 10 padomus, kā veiksmīgāk tikt galā ar atlasi.

Skaidri jāapzinās, kāds darbinieks nepieciešams
Jāsāk ar vakances aprakstu, kurā skaidri jānorāda visas darbiniekam nepieciešamās īpašības. Aprakstā jāiekļauj visi pienākumi un prasības. Svarīgas ne tikai profesionālās un personīgās īpašības, bet arī kandidāta psiholoģiskā atbilstība vakancei.

Meklējiet labākos
Atkarībā no kompānijas lieluma un vajadzībām, eksistē vairāki darbinieku meklēšanas veidi. Labāko kandidātu var atrast ar savu paziņu vai kolēģu palīdzību, ievietojot sludinājumus internetā vai laikrakstos. Dažkārt vērts uzklausīt rekomendācijas par kādu personu un pārdomāt tās pieņemšanu darbā, taču gadās, ka darbinieki „caur pazīšanos” izmanto savu priviliģēto stāvokli un sadarbība ar viņu ir jāpārtrauc.

Sagatavojieties intervijai
Pēc pieteikumu izskatīšanas laiks sagatavoties intervijai. Pieteikuma vēstulēs un CV var atzīmēt jautājumus, kas uzdodami katram kandidātam, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no pieteikuma. Sagatavojiet jautājumus, kas saistīti ar veicamo darbu, jo jāsaprot, vai kandidātam ir specifiskas zināšanas. Nerunājiet ar kandidātu par vecumu, sociālo statusu, reliģiju, tautību. Praktiski visi kandidāti ir pazīstami ar tipiskiem jautājumiem:
» Kāpēc pametāt iepriekšējo darbu?
» Kāpēc interesējaties par mūsu vakanci?
» Kādas ir jūsu stiprās un vājās puses?
Tāpēc jāpadomā par jautājumiem, kuriem kandidāts nav gatavs.

Izveidojiet atmosfēru, kas atbilst intervijai
Intervijai atrodiet klusu telpu un izvēlaties to laiku, kad jūs neviens netraucēs. Neaizmirstiet, ka arī jums jārada pozitīvs priekšstats par sevi un uzņēmumu, tāpēc esiet pieklājīgi, piedāvājiet kandidātam tēju, kafiju, smaidiet.

Skaidri apzinieties savu uzdevumu
Pastāstiet kandidātam, vai šī ir vienīgā intervija, cik gara būs intervija. Varat brīdināt kandidātu par to, ka pārbaudīsiet viņa pieteikumā rakstītā patiesību un pajautājiet, kā var sazināties ar viņa iepriekšējo darba devēju.

Sekojiet intervijas gaitai
Nerunājiet pārāk daudz, ļaujiet runāt kandidātam. Jautājumiem jābūt sistemātiski sakārtotiem, lai iegūtu no kandidāta pēc iespējas vairāk nepieciešamās informācijas.

Klausieties un pierakstiet
Jūsu mērķis ir informācijas apkopošana par visiem iespējamiem kandidātiem. Tāpēc uzmanīgi jāklausās viss, ko kandidāts saka. Pierakstiet vissvarīgāko informāciju, kas attiecināma uz konkrēto vakanci. Rakstiet īsi un ātri, lai nepievērstu kandidāta uzmanību.

Atbildiet uz jautājumiem
Ļaujiet kandidātam uzdot jautājumus par vakanci un kompāniju. Labi jautājumi ļaus jums izprast kandidāta domāšanas īpašības. Esiet gatavi atbildēt arī uz sarežģītiem un neikdienišķiem jautājumiem!

Sniedziet nepieciešamo informāciju intervijas beigās
Intervijas beigas varat izklāstīt informāciju par vakanci, korporatīvo kultūru, atalgojuma sistēmu, darbā pieņemšanas procesu. Izskatiet pateicību kandidātam un informējiet par to, kā sazināsieties pēc intervijas un lēmuma pieņemšanas.

Novērtējiet kandidātu
Pēc intervijas apkopojiet visu iegūto informāciju. Pievērsiet uzmanību tai informācijai, kas ir īpaši svarīga vakancei. Trīs galvenie jautājumi, uz kuriem jāatbild, ir:
» Vai kandidāts tiks galā ar darbu?
» Vai viņš vēlās strādāt?
» Cik elastīgs būs kandidāts, kad sāks strādāt?

Darbinieki ir kompānijas veiksmju stūrakmens! Tie ir dārgumi, kas jāmeklē ļoti cītīgi!
 

Darba piedāvājumi