Pirmā lapaKarjeras centrs Darba likumdošana Darba diskriminācijas pazīmes
 

Darba diskriminācijas pazīmes

Kaut arī Rīgā trūkst darba roku, daudzi mūsu lasītāji zvana un raksta, sūdzot savu bēdu par negodīgu un diskriminējošu darba devēja attieksmi. Speciālisti aicina ne tikai žēloties, bet reāli rīkoties, sniedzot tiesā prasības. Tādēļ arī tiek organizētas dažādas informatīvas kampaņas, lai darba ņēmējs uzreiz varētu saprast, ka ar viņu apietas negodīgi.

 

Darba diskriminācijas pazīmes

Darba sludinājums nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem vai sievietēm. Izņēmums ir gadījums, kad pamatoti tiek meklēts konkrēta dzimuma darbinieks, piemēram, deju kolektīvs «Lāča ķepa» meklē dejotājus (vīriešus) vai sieviešu apģērba demonstrēšanai nepieciešama modele - sieviete.

Darba intervijā tev nedrīkst uzdot diskriminējošus jautājumus, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu, piemēram, jautājumus par grūtniecību, ģimenes stāvokli un laulību plāniem.

Tev neatkarīgi no dzimuma ir tiesības uz taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.

Tev neatkarīgi no dzimuma ir tiesības uz taisnīgu darba samaksu - darba devējam ir pienākums vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu piešķirt vienlīdzīgu darba samaksu.

Ir aizliegta atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, pieņemot darbā.

Darba attiecību laikā ir aizliegta atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, it īpaši - paaugstinot darbinieku amatā, nosakot darba apstākļus, samaksu un piedāvājot profesionālo apmācību.

Ir aizliegta atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, atlaižot darbinieku.

Ja darba devējs par vienādu darbu tev maksā mazāku algu nekā kolēģim, viena mēneša laikā no dienas, kad to uzzināji, tu vari iesniegt prasību tiesā.

Ja ir aizdomas, ka darbā tevi nepieņēma tikai tāpēc, ka esi sieviete/vīrietis, tev ir tiesības prasīt kompensāciju, bet tu nevari prasīt, lai darba devējs pieņem tevi darbā piespiedu kārtā.

Tev ir tiesības prasīt atbilstošu atlīdzību arī tad, ja darba devējs tevi atlaiž pārbaudes laikā un tu uzskati, ka tas noticis tava dzimuma dēļ.

Ja esi iesniedzis prasību tiesā pret darba devēju, tev nav jāpierāda, ka esi ticis diskriminēts dzimuma dēļ. Darba devējam ir jāpierāda, ka viņš tevi atlaida pamatotu iemeslu, nevis dzimuma dēļ.

Par darba tiesībām konsultē:

Valsts cilvēktiesību birojā

o         Elizabetes ielā 65-12, Rīgā

o         Tālr. 7686780, 7287210

o         E-pasts: vcb@vcb.lv

o         Mājaslapa internetā: www.vcb.lv

Sūdzību par darba tiesību pārkāpumu vari iesniegt:

Valsts darba inspekcijā

o         K. Valdemāra ielā 38, Rīgā

o         Bezmaksas tālrunis konsultācijām: 8008004; epasts: vdi@vdi.gov.lv

o         Mājaslapa internetā: www.vdi.lv

o         Inspekcija ir tiesīga administratīvi sodīt darba devēju.

Nenokavē! Prasību tiesā vari iesniegt viena mēneša laikā no dienas, kad konstatēji darba tiesību pārkāpumu.

 

Autors: Zanda Radziņa, «Rīgas Balss»
Publicēšanas datums: Trešdiena, 2006. gada 23. augusts.

Meklēt rakstus