Pirmā lapaKarjeras centrs Rakstu arhīvs Ieskats LMT personāla politikā
 

Ieskats LMT personāla politikā

Pieredze rāda, ka strādājot SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, darbinieki visaugstāk novērtē stabilitāti un sociālo drošību, darba interesantumu un darba pienākumu dažādību, uzņēmuma reputāciju, labus, komfortablus darba apstākļus un labu tehnisko nodrošinājumu, kā arī patīkamus kolēģus.

LMT

LMT uzņēmumā ir zema darbinieku rotācija. Darbinieku vidējais darba stāžs ir 9,1 gads. 49% no visiem darbiniekiem uzņēmumā nostrādājuši jau vairāk nekā 10 gadus, bet 24% darbinieku - 4 līdz 10 gadiem . LMT darbinieku vidējais vecums ir 37 gadi. Turklāt 80% no strādājošajiem ir ar augstāko izglītību, bet 36% iegūts maģistra grāds. Savukārt 15% šobrīd vēl turpina studijas.

LMT personāla vadības politikas galvenie principi

1.    Īstie cilvēki īstajās vietās jeb darbinieki ar augstu pašmotivācijas līmeni.
2.    Cilvēka darbs kā pievienotās vērtības radīšanas centrs.
3.    Darbinieku saimnieciskā domāšana un atbildība par savas darbības rezultātu.
4.    Darbinieku un LMT savstarpējā cieņa, respektējot abpusējas intereses.
5.    Preventīva interešu konflikta novēršana starp LMT un darbiniekiem.
6.    Droša darba vide, kas palīdz darbiniekam atklāt savus talantus, spējas un dotības.
7.    Darbinieku atbilstība LMT tēlam un lojalitāte.

Atziņas no personāla vadības pieredzes:

•    jaunu darbinieku piesaistē vislielākā nozīme ir uzņēmuma tēlam;
•    esošo darbinieku noturēšanā svarīgākā loma ir uzņēmuma korporatīvās kultūras atbilstībai darbinieka vajadzībām;
•    darbinieku motivēšanā vislielākā loma ir tiešajam vadītājam, kurš pieņem lēmumus;
•    attiecības ar vadītāju ir kritiskais faktors, dēļ kā darbinieki visbiežāk pieņem lēmumu par darba uzteikšanu;
•    ja darbinieks veiksmīgi darbojas kādā konkrētā amatā vai organizācijā, tas nenozīmē, ka viņš būs tikpat veiksmīgs citā amatā vai organizācijā;
•    taisnīgs atalgojums ir lielāks motivējošais faktors par algas pielikumu.

Materiālu sagatavoja: LMT Personāla vadības direktore Žozita Beresņeva

Darba piedāvājumi
 

Raksta vērtējums:
Balsu skaits kopā: 3  |  Vidējais vērtējums: 3.67
Novērtē:

Pievienot komentāru
* Vārds, uzvārds
* E-pasts
* Teksts

Meklēt rakstus