Pirmā lapaKarjeras centrs Rakstu arhīvs Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas
 

Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas

Latvijā darba tirgus ir "polārs" - Rīga un visa pārējā Latvija. Šo dalījumu veido reģionu ģeogrāfiskais izvietojums, kuru atšķirīgais ceļu tīkls, mežu un auglīgas augsnes daudzums veido atšķirīgu ekonomiskās darbības struktūru, nozaru specifika, finansiālais ieguldījums, lai gūtu peļņu, iedzīvotāju izglītības, kultūras līmeņu atšķirības pa reģioniem, kā arī narkomānijas un alkoholisma izplatības atšķirības.

Darba devēji savā uzņēmumā ir gatavi nodrošināt tehniski drošu vidi un labāk organizēt padoto darbību. Tajā pašā laikā iespēju turpināt izglītību, gūt atbalstu profesionālai karjerai, saņemt paaugstinātu samaksu par virsstundu/brīvdienu darbu darba devēji saviem darbiniekiem nodrošina daudz mazāka mērā.

43% darba devēju plāno resursus darbinieku apmācībām, bet 30% uzņēmēju pat netaisās ieguldīt līdzekļus darbinieku mācībā.

Uzņēmēju vidū pastāv virkne stereotipu gan attiecībā uz dzimumiem, gan etnisko piederību, gan arī par vecuma īpatnībām, kas iespaido viņu attieksmi pret darba ņēmējiem. Vairāk kā 90% aptaujāto darba devēju atzinuši, ka vienlīdzīga attieksme pilnībā tiek nodrošināta pret darbiniekiem pēc viņu reliģiskās piederības, pēc ģimenes stāvokļa, pēc etniskās piederības, pēc pilsonības un pēc pastāvīgās dzīves vietas, vairāk kā 80% – pēc dzimuma, rases, valsts valodas zināšanām un vecuma. Salīdzinoši vismazākā darba devēju daļa – 69% atzinuši, ka vienlīdzīga attieksme tiek nodrošināta arī atkarībā no darbinieku veselības stāvokļa vai invaliditātes.

Darba devēju skatījums uz vienlīdzīgas attieksmes nodrošinājumu uzņēmumā vai iestādē ir optimistiskāks nekā darba ņēmēju skatījums. Pilnīgu vienlīdzības nodrošinājumu atzinusi mazāka darba ņēmēju daļa. Latvijā attieksmes nevienlīdzību ietekmē arī pazīšanās vai radniecība ar uzņēmuma vadību.

Satraukumu par situāciju darba tirgū var radīt darba ņēmēju pasivitāte savu tiesību realizācijā, jo 68.4% darba ņēmēju atzinuši, ka pat tad, ja viņu darba tiesības tiktu ierobežotas, viņi nevērstos nevienā organizācijā, kas varētu palīdzēt šīs problēmas risināt.


Avots: Labklājības ministrija
22.06.2007.

Darba piedāvājumi

Raksta vērtējums:
Balsu skaits kopā: 0  |  Vidējais vērtējums: 0
Novērtē:

Pievienot komentāru
* Vārds, uzvārds
* E-pasts
* Teksts

Meklēt rakstus