https://www.cvmarket.lv/1109849

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #1109849

Key Account & Market Access Manager Latvia

CV Market client
Rīga
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #1109849

Key Account & Market Access Manager Latvija

CV Market client
Rīga
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

About Astellas:

At Astellas through focusing our science and expertise, we are pioneering at pace Instead of starting with a narrow focus on one therapy area, we approach drug discovery, research and development, initially from multiple perspectives:

-How the human body works

-How diseases form and impact the human body

-How innovative technology and methods of treatment can deliver the best outcomes for patients

We apply this focus to disease areas where the need is great, but where there is currently a lack of treatments that matter. Taking away the constraint of focusing only on specific therapeutic areas allows our scientists to explore and pioneer new approaches and accelerate discovery.

Our ambition is to discover solutions that unlock breakthroughs across a range of conditions.

 

About This Job:

As Key Account and Market Access Manager you will mainly:

 • Drive product usage in order to achieve and exceed sales, market share and profitability targets across the territory for all promoted products.

 • Develop and implement effective account plans to ensure delivery of the above targets.

 • Develop and implement product-local specific marketing plans according to Marketing Strategies.

 • Plan, initiate, support and execute specific sales and marketing projects, in accordance with local and regional sales and marketing plans.

 • Get familiar with reimbursement system and capable to support in Market Access Strategy implementation and communication with relevant stakeholders

 • Build strong and lasting relationships with relevant stakeholders and support them appropriately for the good of the patient, stakeholders and Astellas.

 • Work with internal peers and stakeholders to ensure successful implementation of account plans, overcome any obstacles, and ultimately exceed targets.


Requirements

Essential Knowledge & Experience:

 • Solid sales experience in Pharma, and proven experience within specialist therapeutic area in

 • hospital accounts - min. 4-5 years in Pharmaceutical Industry in sales or marketing position

 • Sound Pharma and healthcare system knowledge

 • Willing to work additional hours and/or travel as reasonably required by the business

 • Ability to work with all team members in a multicultural environment and MATRIX structure

 • Strong product portfolio/disease knowledge

 • Demonstrable Key Account Management ability

 • Able to work independently, setting own goals

 • Building social contacts

 

Preferred Knowledge & Experience:

 • Previous experience on Oncology therapeutic area is preferred

 • Experience in marketing and market access activities is an advantage

 

Education/Qualifications:

 • University degree in Medicine or Pharmacy is preferred, but can also be from other related bio science fields

 • Proficient knowledge of the English language

 • Driving license (B category)

 • Able to work with MS Office


Company offers

Additional information:

 • Full time

 • This role is field based in Lavia and some travel can be expected within Baltic countries and Europe.


Darba apraksts

Par Astellas:

Uzņēmumā Astellas, koncentrējoties uz savu zinātni un pieredzi, mēs esam celmlauži tempā Tā vietā, lai sāktu ar šauru fokusu uz vienu terapijas jomu, mēs pieejam zāļu atklāšanai, pētniecībai un attīstībai, sākotnēji no vairākiem aspektiem:

- Kā darbojas cilvēka ķermenis

- Kā slimības veidojas un ietekmē cilvēka ķermeni

-Kā novatoriskas tehnoloģijas un ārstēšanas metodes var sniegt vislabākos rezultātus pacientiem

Mēs šo uzmanību pievēršam slimību jomām, kurās ir liela vajadzība, bet kur pašlaik trūkst svarīgu ārstēšanas līdzekļu. Atceļot ierobežojumu koncentrēties tikai uz noteiktām terapeitiskajām jomām, mūsu zinātnieki var izpētīt un radīt jaunas pieejas un paātrināt atklāšanu.

Mūsu mērķis ir atklāt risinājumus, kas paver sasniegumus dažādos apstākļos.

 

Par šo darbu:

Kā galveno kontu un tirgus piekļuves vadītājs jūs galvenokārt:

 • Veicināt produktu izmantošanu, lai sasniegtu un pārsniegtu pārdošanas, tirgus daļas un rentabilitātes mērķus visā teritorijā visiem reklamētajiem produktiem.
 • Izstrādāt un ieviest efektīvus kontu plānus, lai nodrošinātu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu.
 • Izstrādāt un īstenot vietējam produktam specifiskus mārketinga plānus atbilstoši Mārketinga stratēģijām.
 • Plānot, iniciēt, atbalstīt un izpildīt konkrētus pārdošanas un mārketinga projektus, saskaņā ar vietējiem un reģionālajiem pārdošanas un mārketinga plāniem.
 • Iepazīsties ar atlīdzināšanas sistēmu un spēj atbalstīt Tirgus piekļuves stratēģijas ieviešanu un saziņu ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm
 • Veidojiet spēcīgas un ilgstošas ​​attiecības ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un atbilstoši atbalstiet tās pacienta, ieinteresēto personu un Astellas labā.
 • Strādājiet ar iekšējiem vienaudžiem un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu veiksmīgu kontu plānu ieviešanu, pārvarētu visus šķēršļus un galu galā sasniegtu mērķus.


Prasības kandidātiem

Būtiskas zināšanas un pieredze:

 • Nozīmīga pārdošanas pieredze farmācijas jomā un pierādīta pieredze specializētajā terapeitiskajā jomā
 • slimnīcas konti - min. 4-5 gadi farmācijas nozarē pārdošanas vai mārketinga amatā
 • Labas farmācijas un veselības aprūpes sistēmas zināšanas
 • Vēlas strādāt papildu stundas un/vai ceļot, kā to pamatoti pieprasa uzņēmums
 • Spēja strādāt ar visiem komandas locekļiem multikulturālā vidē un MATRIX struktūrā
 • Spēcīgas produktu portfeļa/slimību zināšanas
 • Demonstrējama atslēgas konta pārvaldības spēja
 • Spēju strādāt patstāvīgi, izvirzot savus mērķus
 • Sociālo kontaktu veidošana

 

Vēlamās zināšanas un pieredze:

 • Vēlama iepriekšēja pieredze onkoloģijas ārstniecības jomā
 • Pieredze mārketinga un tirgus piekļuves aktivitātēs tiks uzskatīta par priekšrocību

 

Izglītība/kvalifikācija:

 • Vēlams augstskolas grāds medicīnā vai farmācijā, taču tas var būt arī no citām saistītām biozinātņu jomām
 • Labas angļu valodas zināšanas
 • Autovadītāja apliecība (B kategorija)
 • Spēju strādāt ar MS Office


Uzņēmums piedāvā

Papildus informācija:

· Pilna laika

· Šī loma atrodas Lavijā, un ir gaidāmi daži ceļojumi Baltijas valstīs un Eiropā.


Darba sludinājuma numurs
#1109849
Tu piesakies uz:
Key Account & Market Access Manager Latvia
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!