https://www.cvmarket.lv/164057

Šis darba sludinājums vairs nav aktīvs.

Bet mums ir tūkstošiem citu jaunu darba piedāvājumu tieši Tev!

Jaunākās vakances

Kultūras centra direktors/-e

CV MARKET KLIENTS

Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Darba sludinājuma numurs 164057

Darba sludinājuma numurs

164057

Darba apraksts

• nodrošināt novada kultūras attīstības programmas projekta sagatavošanu un ieviešanu;
• gatavot domes lēmumprojektus kultūras jomā, izvērtēt fizisku un juridisku personu finansējuma pieprasījumus kultūras jomā un sagatavot atzinumus iesniegšanai Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, Finanšu komitejā un domē;
• sagatavot pašvaldības gada pārskatu kultūras jomā;
• plānot, vadīt un koordinēt kultūras centra darbu, noteikt stratēģiskos attīstības virzienus un darbības prioritātes, kontrolēt kultūras centram noteikto uzdevumu izpildi;
• veikt novada dažādu kultūras norišu plānošanu, organizēšanu un administrēšanu;
• iniciēt un nodrošināt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras projektu sagatavošanu, veiksmīgu norisi, sadarbības partneru un finansējuma piesaisti;
• organizēt kultūras centra budžeta sagatavošanu, kontrolēt budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes darbības jomās;
• dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Lielvārdes novada kultūras centra struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, noteikt viņu kompetences, pienākumus un tiesības;
• gatavot rīkojumus, līgumus u.c. dokumentus, kas saistīti ar kultūras pasākumu organizēšanu un citiem kultūras centra kompetencē esošajiem jautājumiem;
• vadīt kultūras centra finanšu un saimniecisko darbību, veikt finanšu plānošanu un piesaisti, nodrošināt finanšu resursu racionālu un tiesisku izmantošanu;
• nodrošināt kultūras centra lietvedību un personāla vadības procesus, kultūras centra struktūrvienību akreditāciju;
• noteiktā kārtībā, saskaņojot ar domi, izveidot, reorganizēt vai likvidēt novada amatiermākslas kolektīvus, koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību;
• nodrošināt Dziesmu un deju svētku likuma izpildi;
• nodrošināt kultūras centra lietojumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu;
• nodrošināt likuma “Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” prasības un likuma “Par autortiesībām un blakustiesībām” ievērošanu kultūras centra darbībā;
• pārstāvēt kultūras centru pašvaldības, valsts, sabiedriskās u.c. iestādēs savas kompetences ietvaros


Prasības kandidātiem

• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnēs vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs;
• vismaz divu gadu pieredze vadošā amatā kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai mākslinieciskā darbā;
• izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;
• zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• pieredze darbā ar projektiem;
• labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• iestādes vadītāja darbības un kultūras jomu reglamentējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana;
• izpratne par kultūras mantojumu un tradīcijām;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.


Uzņēmums piedāvā

Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
• motivācijas vēstule;
• Lielvārdes novada kultūras centra attīstības redzējums ( līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šifrs – Times New Roman, burtu lielums – 12);
• valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
• rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas).

Dokumentus līdz 2016.gada 3.maija plkst.12:00 lūdzam iesniegt personīgi pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā, vai nosūtīt uz e-pastu dome.sekretare@lielvarde.lv vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV- 5070, uz aploksnes norādot: „Konkursam uz Lielvārdes novada kultūras centra direktora amatu”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 65020832.Informācija par darba sludinājumu

Atrašanās vieta:
Lielvārdes novads
Darba amata apraksts:
pilna slodze, pastāvīgs darbinieks
Sludinājums publicēts līdz:
2016. gada 2. maijs
Ievadīts:
2016. gada 18. aprīlis
Bruto alga:
1300 EUR mēnesī

CV MARKET KLIENTS