https://www.cvmarket.lv/1233914

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #1233914
Remote work possibility

Personalized Internet Ads Assessor Latvia (LV)

CV Market client
Daugavpils, possibility to work from home office
Saite ir nokopēta starpliktuvē
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #1233914
Iespēja strādāt attālināti

Personalizēto interneta reklāmu vērtētājs Latvija (LV)

CV Market client
Daugavpils, iespēja strādāt attālināti
Saite ir nokopēta starpliktuvē
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Remote work possibility
Job ad expired!

Job Description

Part time, Independent Contractor, Work from Home Job

 

Personalized Internet Ads Assessor Latvia (LV)

 

About TELUS International AI  

We help companies test and improve machine learning models via our global AI Community of 1 million+ annotators and linguists. Our proprietary AI training platform handles all data types (text, images, audio, video and geo) across 500+ languages and dialects. Our AI Data Solutions vastly enhance AI systems across a range of applications from advanced smart products, to better search results, to expanded speech recognition, to more human-like bot interactions and so much more.

 

What does the work involve?

In this job you will be reviewing online advertisements in order to improve their content, quality and layout. You will be required to provide feedback and analysis on advertisements found in search engine results and provide ratings on their relevance to the search terms used. Another aspect of this opportunity will involve reviewing the language used in advertisements by examining grammar, tone and cultural relevance.

Through this work you will be making a valuable contribution to the quality of online advertisements in Latvia


Requirements

Who is suitable for this work?

We are looking for dynamic people who have strong communication skills and use the Internet daily. You should also be flexible, reliable and have the ability to interpret and follow established guidelines.

You will need to have the flexibility and freedom to work from your own home, working your own hours. Hours for this opportunity are up to 20 hours per week depending on task availability.

 

What are the main requirements for the opportunity?

 • You must be living in Latvia for the last 3 consecutive years
 • You must have familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media and cultural affairs in Latvia
 • Fluency in English and Latvian
 • Access to and use of a broadband internet connection and associated computer and software to perform the work, all provided at your own expense
 • Experience in use of web browsers to navigate and interact with a variety of content
 • Access to and use of an Android (version 4.1 or higher) or IOS Smartphone (version 8 or higher) to complete tasks
 • A Barcode Scanner application must be installed on your smartphone to complete certain tasks
 • Active daily user of Gmail and other forms of Social Media


Company offers

What’s next?

Don’t Delay! Contact the Sourcing Team in the English language through

CVMarket Apply button and a member of our recruitment team will review your application.

 

As part of the process a copy of your CV/ Resume is required for the role- Please attach a copy when completing your application


Darba apraksts

Nepilna laika, neatkarīgs darbuzņēmējs, darbs no mājām

 

Personalizēto interneta reklāmu vērtētājs Latvija (LV)

 

Par TELUS International AI

Mēs palīdzam uzņēmumiem testēt un uzlabot mašīnmācīšanās modeļus, izmantojot mūsu globālo AI kopienu, kurā ir vairāk nekā 1 miljons anotatoru un valodnieku. Mūsu patentētā AI apmācības platforma apstrādā visus datu tipus (tekstu, attēlus, audio, video un ģeogrāfiskos datus) vairāk nekā 500 valodās un dialektos. Mūsu AI datu risinājumi ievērojami uzlabo AI sistēmas dažādās lietojumprogrammās, sākot no uzlabotiem viedajiem produktiem, līdz labākiem meklēšanas rezultātiem, līdz paplašinātai runas atpazīšanai, līdz vairāk cilvēkiem līdzīgai robotu mijiedarbībai un daudz ko citu.

 

Ko ietver darbs?

Šajā darbā jūs izskatīsiet tiešsaistes sludinājumus, lai uzlabotu to saturu, kvalitāti un izkārtojumu. Jums būs jāsniedz atgriezeniskā saite un analīze par reklāmām, kas atrodamas meklētājprogrammu rezultātos, un jāsniedz vērtējumi par to atbilstību izmantotajiem meklēšanas vienumiem. Vēl viens šīs iespējas aspekts ietvers reklāmās lietotās valodas pārskatīšanu, pārbaudot gramatiku, toni un kultūras nozīmi.

Ar šo darbu jūs sniegsiet vērtīgu ieguldījumu tiešsaistes sludinājumu kvalitātē Latvijā


Prasības kandidātiem

Kurš ir piemērots šim darbam?

Meklējam dinamiskus cilvēkus, kuriem ir labas komunikācijas prasmes un kuri ikdienā lieto internetu. Jums arī jābūt elastīgam, uzticamam un jāspēj interpretēt un ievērot noteiktās vadlīnijas.

Jums būs jābūt elastīgam un brīvam, lai strādātu no mājām, strādājot savas stundas. Šīs iespējas izmantošanas stundas ir līdz 20 stundām nedēļā atkarībā no uzdevuma pieejamības.

 

Kādas ir galvenās prasības iespējai?

 • Jums ir jādzīvo Latvijā pēdējos 3 gadus pēc kārtas
 • Jums ir jāpārzina aktuālie un vēsturiskie biznesa, mediju, sporta, ziņas, sociālie mediji un kultūras notikumi Latvijā
 • Brīvi pārvalda angļu un latviešu valodu
 • Piekļuve platjoslas interneta pieslēgumam un tā izmantošana un saistītais dators un programmatūra darbu veikšanai, tas viss tiek nodrošināts par jūsu līdzekļiem
 • Pieredze tīmekļa pārlūkprogrammu izmantošanā, lai pārvietotos un mijiedarbotos ar dažādu saturu
 • Piekļuve Android (versija 4.1 vai jaunāka versija) vai IOS viedtālrunim (8 vai jaunāka versija) un to izmantošana, lai veiktu uzdevumus
 • Lai veiktu noteiktus uzdevumus, viedtālrunī ir jāinstalē lietojumprogramma Svītrkoda skeneris
 • Aktīvs Gmail un citu sociālo mediju ikdienas lietotājs


Uzņēmums piedāvā

Ko tālāk?

Nekavējieties! Sazinieties ar Sourcing Team angļu valodā, izmantojot

Poga CVMarket Pieteikties, un mūsu personāla atlases komandas loceklis izskatīs jūsu pieteikumu.

Procesa ietvaros ir nepieciešama jūsu CV/CV kopija. Lūdzu, pievienojiet kopiju, aizpildot pieteikumu


Darba sludinājuma numurs
#1233914
Tu piesakies uz:
Personalized Internet Ads Assessor Latvia (LV)
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!