https://www.cvmarket.lv/957500
Piping Supervisor
Darba sludinājuma numurs #957500
Intervija notiks attālināti

Cauruļvadu darbu uzraugs/-dze

LTH-Baas AS
Vācija

Remote recruitment
Expires in 7 days

Job Description

We are looking for a shipbuilding Piping Supervisor who is willing to take up the challenge of leading complex cruise ships piping installations (as new-buildings as retrofit) projects all over the world.

 

DUTIES:

 • Organizing and plan the work of subordinates in the best possible way so that the company's customer orders are fulfilled in accordance with customer expectations;
 • ensuring that personal protective equipment is available for the work of the team;
 • identification, prevention or elimination of sources of danger in the work environment and participation in the preparation of risk analysis.
 • compliance with labour protection and fire safety requirements.
 • monitoring compliance with occupational safety requirements during the performance of work;
 • day-to-day communication with the parties required to perform the work, including customers;
 • reading technical drawings;
 • adherence to established timetables;
 • documentation of the work performed and preparation of other documents necessary for the work.
 • keeping records of equipment, tools, spare parts and consumables in conjunction with accounting;
 • mentoring, development and training of subordinates;
 • ensuring and taking responsibility for the quality requirements of production and services, production deadlines and technology within the limits of his/her competence;
 • increasing the efficiency of work, economical use of resources and making proposals for making work more efficient, and monthly detailed analysis to improve its efficiency;
 • representation and cooperation with partners, organization and development of external relations;
 • resolving potential problems efficiently and within a reasonable time.


Requirements

If you want to apply for the position, we expect from You:

 • to be proactive, energetic, innovative, capable to lead others;
 • to have a high-level degree (preferable technical);
 • to be fluent in English (and preferably Russian);
 • to have extraordinary communication skills;
 • to have experience of designing and managing marine installations to high standards;
 • to have electrical system commissioning experience;
 • to be able to handle pressure over a long period of time;
 • to have a very high level of self-discipline;
 • to have a desire to travel all over the world and to work in multi-cultural environments


Company offers

If you are selected for the position, we will offer you:

 • a very attractive and competitive remuneration package;
 • an additional performance bonus;
 • a personal development program;
 • a unique opportunity to broaden your horizons.


Darba apraksts

Mēs meklējam kuģu būves cauruļvadu uzraugu, kurš ir gatavs uzņemties izaicinājumu vadīt sarežģītus kruīza kuģu cauruļvadu uzstādīšanas projektus (kā jaunceltnes, kā arī modernizēt) visā pasaulē.

 

Pienākumi:

 • Organizēt un plānot padoto darbu vislabākajā iespējamajā veidā, lai uzņēmuma klientu pasūtījumi tiktu izpildīti atbilstoši klientu vēlmēm.
 • Nodrošinot, ka komandas darbam ir pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi.
 • Briesmu avotu noteikšana, novēršana vai novēršana darba vidē un dalība riska analīzes sagatavošanā.
 • Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošana.
 • Darba drošības prasību ievērošanas uzraudzība darba laikā.
 • Ikdienas saziņa ar darba veikšanai nepieciešamajām pusēm, ieskaitot klientus.
 • Tehnisko rasējumu lasīšana.
 • Noteikto grafiku ievērošana.
 • Veiktā darba dokumentēšana un citu darbam nepieciešamo dokumentu sagatavošana.
 • Uzskaites veikšana par aprīkojumu, instrumentiem, rezerves daļām un palīgmateriāliem saistībā ar grāmatvedību.
 • Padoto mentorings, attīstība un apmācība.
 • Savas kompetences ietvaros nodrošināt un uzņemties atbildību par ražošanas un pakalpojumu kvalitātes prasībām, ražošanas termiņiem un tehnoloģijām.
 • Darba efektivitātes paaugstināšana, ekonomiska resursu izmantošana un priekšlikumu izteikšana darba efektivitātes uzlabošanai, kā arī ikmēneša detalizēta analīze, lai uzlabotu tā efektivitāti.
 • Pārstāvība un sadarbība ar partneriem, ārējo attiecību organizēšana un attīstība.
 • Efektīvi un saprātīgā laikā atrisināt iespējamās problēmas.


Prasības kandidātiem

Ja vēlaties pieteikties uz šo amatu, mēs sagaidām no jums:

 • būt proaktīvam, enerģiskam, novatoriskam, spējīgam vadīt citus;
 • iegūt augsta līmeņa grādu (vēlams tehniskais);
 • brīvi pārvaldīt angļu valodu (un vēlams krievu valodu);
 • piemīt ārkārtas komunikācijas prasmes;
 • ir pieredze jūras iekārtu projektēšanā un vadībā atbilstoši augstiem standartiem;
 • ir pieredze elektrisko sistēmu nodošanā ekspluatācijā;
 • spēt ilgstoši izturēt spiedienu;
 • lai būtu ļoti augsts pašdisciplīnas līmenis;
 • vēlme ceļot pa visu pasauli un strādāt daudzkultūru vidē.


Uzņēmums piedāvā

Ja tiksiet izvēlēts amatam, mēs jums piedāvāsim:

 • ļoti pievilcīga un konkurētspējīga atalgojuma pakete;
 • papildu piemaksa par sniegumu;
 • personības attīstības programma;
 • unikāla iespēja paplašināt savu redzesloku.


Tu varēsi pieteikties vakancei nākošajā lapā.


Darba sludinājuma numurs
#957500
Piping Supervisor
Tu piesakies uz:
Piping Supervisor
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!