2023-04-13 14:47:21

Projekta vadītājs/-a

CVMarket.lv klients

Darba apraksts

• Atbild par projekta mērķu (aktivitāšu) ieviešanu un sasniegšanu plānotajā termiņā;
• Plāno projekta tehnisko realizāciju;
• Organizē, koordinē un kontrolē projekta vadības grupas darbu kopumā;
• Atbild par visu ar projekta saistīto iepirkumu organizēšanu saskaņā ar normatīvo aktu noteiktajām prasībām;
• Sniedz atskaites projekta uzraudzības padomei un dienesta ģenerāldirektoram, kā arī sadarbības partnerim par projekta aktivitāšu ieviešanu;
• Sniedz atskaites un informāciju par projekta progresu kopumā Projekta uzraudzības padomei un dienesta ģenerāldirektoram;
• Nodrošina un uzglabā projekta dokumentāciju atbilstoši lietvedības prasībām;
• Plāno un uzrauga projekta finanšu izmantošanu;
• Plāno un uzrauga projekta iepirkumu realizēšanu;
• Saskaņo un paraksta visu ar projektu saistīto dokumentāciju (iepirkumu līgumus, projekta finanšu un darba atskaites);
• Nodrošina un atbild par projekta publicitātes pasākumu organizēšanu, amata kompetences ietvaros pārstāv projektu publicitātes pasākumā;
• Praktiski iesaistās projekta praktiskās ieviešanas problēmu risināšanā. Nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus par labāko (optimālāko) risinājumu problēmas atrisinājumu, kā arī informē projekta uzraudzības padomi par problēmām, to risinājumiem;
• Piesaistīt ekspertus (konsultantus) konkrētu projekta aktivitāšu realizācijā;
• Lemj par projekta vadības grupas speciālistu apmācību (kompetences paaugstināšanu, ja tas ir nepieciešams konkrētu projekta aktivitāšu realizēšanai);
• Nodrošina citu ar sekmīgu projekta realizāciju saistītu funkciju izpildi.

Prasības kandidātiem

• augstākā izglītība;
• pieredze projektu vadībā, kur projekta budžets ne mazāks kā 500 000Ls;
• pieredze darbā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS);
• darba pieredze publisko iepirkumu jomā vai labi jāpārzina publisko iepirkumu tiesību akti;
• zināšanas, kā arī spējas orientēties dienesta darbību, kā arī Eiropas Savienības finansēto projektu regulējošajos tiesību aktos;
• zināšanas un spēja orientēties dienesta uzturēto informācijas sistēmu darbībā;
• labas prezentācijas spējas;
• lietišķās sarakstes iemaņas;
• prasme sastādīt un izvērtēt atskaites;
• darba pieredze komandā;
• labas komunikācijas spējas;
• spēja uzņemties atbildību;
• pieredze budžeta plānošanā.

Uzņēmums piedāvā

• darba vietu 11.Novembra kr.31, Rīgā;
• darba līgumu uz projekta realizācijas laiku (3 gadi);
• darba samaksu Ls 1200,00 mēnesī;
• veselības apdrošināšanu;
• pilna laika darba dienu (darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00);
• izaugsmes un attīstības iespējas.

Cita informācija

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2009.gada 9.martam ieskaitot iesniegt personīgi vai sūtīt Personāla departamentam 11.novembra krastmalā 31, Rīga, LV–1050 vai e-pasts: konkurss@vzd.gov.lv