https://www.cvmarket.lv/1072509

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #1072509

Regulatory Affairs Specialist (focuse on Baltics)

CV Market client
Ukraine
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #1072509

Regulatīvo lietu speciālists (koncentrējas uz Baltiju)

CV Market client
Ukraina
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

Together, we can change healthcare worldwide. At Medtronic, we push the limits of what technology, therapies and services can do to help alleviate pain, restore health and extend life. We challenge ourselves and each other to make tomorrow better than yesterday. It is what makes this an exciting and rewarding place to be.We want to accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team. Let’s work together to address universal healthcare needs and improve patients’ lives.Help us shape the future.Whatever your specialty or ambitions, you can make a difference at Medtronic - both in the lives of others and your career. Join us in our commitment to take healthcare Further, Together.

 

A Day in the Life

We are currently looking for a responsible for Regulatory Affairs in Baltics (Latvia, Lithuania, Estonia) based in Kiev, Ukraine. In this position, you will ensure that all local regulatory requirements are met and quality questions for any Medtronic distributed product and properly addressed.

 

Responsibilities:

 • Understand the regulatory environment within markets
 • Assess incoming regulatory information and enter the appropriate data into systems and the internal corporate databases
 • Build up, maintain and follow up contacts with the necessary competent Authorities
 • Interact with all areas of regulatory affairs and quality to ensure information is current, accurate and available in the appropriate systems
 • Act as a Regulatory Affairs resource for support local sales and marketing team, external stakeholders (distributors), etc.
 • Coordinates the execution of Field Corrective Actions


Requirements

Must Haves

 •   Bachelor or Master degree in a related field

 •    Proven track record of relevant regulatory and quality environment in medical devices

 •    Proven track record of experience working with complex databases

 •    General knowledge of GDP (good document practice)

 •    Proficiency in English

 •    Understanding of EU Regulations   MDR Medical Devices Regulation

 

Nice to haves

 •    Experience with device safety reporting

 •    Knowledge in one of Baltics language

 •    Experience in Quality Systems

 •    Work experience working with distributors

 •    Work experience within large enterprises


Company offers

Careers that Change Lives

Are you a Regulatory specialist with a proven history of success? Do you enjoy a challenge?

If you like this, why not consider working for Medtronic as a Regulatory Affairs and Quality Specialist!

Medtronic is working to improve how healthcare addresses the needs of more people, in more ways and in more places around the world. As one company, we can accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team. This is the ideal opportunity to join us and be part of our commitment to the health of others.

For this role you need to be located in Kiev.


Darba apraksts

Kopā mēs varam mainīt veselības aprūpi visā pasaulē. Uzņēmumā Medtronic mēs ierobežojam to tehnoloģiju, terapiju un pakalpojumu robežas, kas var mazināt sāpes, atjaunot veselību un pagarināt dzīvi. Mēs izaicinām sevi un viens otru, lai rītdiena būtu labāka nekā vakar. Tas padara šo vietu par aizraujošu un atalgojošu. Mēs vēlamies paātrināt un uzlabot mūsu spēju radīt jēgpilnus jauninājumus, taču mēs gūsim panākumus tikai tad, ja mūsu komandā būs īstie cilvēki. Strādāsim kopā, lai apmierinātu vispārējās veselības aprūpes vajadzības un uzlabotu pacientu dzīvi. Palīdziet mums veidot nākotni. Neatkarīgi no jūsu specialitātes vai ambīcijām jūs varat mainīt Medtronic - gan citu cilvēku dzīvēs, gan karjerā. Pievienojieties mums mūsu apņemšanās virzīt veselības aprūpi tālāk, kopā.

 

Diena dzīvē

Pašlaik mēs meklējam atbildīgo par reglamentējošiem jautājumiem Baltijā (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), kas atrodas Kijevā, Ukrainā. Šajā pozīcijā jūs nodrošināsit, ka tiek izpildītas visas vietējās normatīvās prasības, kā arī kvalitātes jautājumi jebkuram Medtronic izplatītajam produktam un tie ir pienācīgi risināti.

 

Pienākumi:

 • Izprast normatīvo vidi tirgos
 • Novērtējiet ienākošo normatīvo informāciju un ievadiet atbilstošos datus sistēmās un uzņēmuma iekšējās datubāzēs
 • Veidot, uzturēt un uzraudzīt kontaktus ar nepieciešamajām kompetentajām iestādēm
 • mijiedarboties ar visām reglamentējošo lietu un kvalitātes jomām, lai nodrošinātu, ka informācija ir aktuāla, precīza un pieejama attiecīgajās sistēmās
 • Darbojieties kā regulējošo lietu resurss, lai atbalstītu vietējo pārdošanas un mārketinga komandu, ārējās ieinteresētās personas (izplatītājus) utt.
 • Koordinē lauka korektīvo darbību izpildi


Prasības kandidātiem

Must Haves

 • Bakalaura vai maģistra grāds saistītā jomā
 • Pierādīta pieredze medicīnisko ierīču normatīvajā un kvalitātes vidē
 • Pierādīta pieredze darbā ar sarežģītām datu bāzēm
 • Vispārējas zināšanas par IKP (laba dokumentu prakse)
 • Angļu valodas prasme
 • Izpratne par ES noteikumiem MDR medicīnisko ierīču regula

 

Patīkami

 • Pieredze ar ierīces drošības ziņošanu
 • Zināšanas vienā no Baltijas valodām
 • Pieredze kvalitātes sistēmu jomā
 • Darba pieredze darbā ar izplatītājiem
 • Darba pieredze lielos uzņēmumos


Uzņēmums piedāvā

Karjera, kas maina dzīvi

Vai esat regulēšanas speciālists ar pierādītu panākumu vēsturi? Vai jums patīk izaicinājums?

 

Ja jums tas patīk, kāpēc neapsveriet iespēju strādāt Medtronic kā reglamentējošo lietu un kvalitātes speciālists!

 

Medtronic strādā, lai uzlabotu to, kā veselības aprūpe apmierina vairāk cilvēku vajadzības vairākos veidos un vairākās vietās visā pasaulē. Kā viens uzņēmums mēs varam paātrināt un uzlabot savas spējas radīt jēgpilnus jauninājumus, taču mēs gūsim panākumus tikai ar pareizajiem cilvēkiem mūsu komandā. Šī ir ideāla iespēja pievienoties mums un būt daļai no mūsu saistībām par citu veselību.

Šai lomai jums jāatrodas Kijevā.

<img src = "https://stats.the-network.com/icons/129288/318.png" width = "0" height = "0"/>


Darba sludinājuma numurs
#1072509
Tu piesakies uz:
Regulatory Affairs Specialist (focuse on Baltics)
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!