2023-04-13 14:47:21

Saimniecības nodaļas vadītājs

CVMarket.lv klients

Darba apraksts

*nodrošināt departamenta saimniecisko jautājumu vadību;
*kontrolēt noslēgto saimniecisko līgumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
*ievadīt ar saimniecību saistītās preču pavadzīmes grāmatvedības programmas "Apvārsnis" noliktavu programmā;
*sagatavot nepieciešamo dokumentāciju pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanai;
*sekot un atbildēt par departamenta lietošanā nodotās ēkas Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, tehnisko stāvokli un uzturēšanu;
*nodrošināt departamenta darbinieku instruēšanu darba drošības jautājumos un sekot to ievērošanai;
*nodrošināt ugunsdrošības noteikumu stingru ievērošanu;
*būt materiāli atbildīgam par departamenta bilancē esošām materiālām vērtībām;
*nodrošināt kancelejas preču, saimniecības preču un inventāra iegādi, kā arī savlaicīgu departamenta darbinieku nodrošinājumu pilnvērtīgai darba veikšanai apstiprinātā budžeta ietvaros;
*nodrošināt departamenta bilancē esošo automobiļu atbilstošu tehnisko stāvokli, to racionālu izmantošanu un degvielas taupīgu lietošanu;

Prasības kandidātiem

*augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
*praktiskā darba pieredze 1-2 gadi, vēlams vadošā amatā;
*zināšanas elektrotehnikā, siltummezgla, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā, darba aizsardzībā, kā arī ēku ekspluatācijā un remontā;
*brīvi pārvalda valsts valodu;
*prasme orientēties Latvijas Republikas likumdošanā;
*labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
*prasme organizēt nodaļas darbu.

Uzņēmums piedāvā

*darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
*mācību iespējas profesionālai izaugsmei;
*kvalifikācijai atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu;
*sociālās garantijas.

Cita informācija

Pretendentus līdz 15.08.2008. lūdzam iesniegt motivētu pieteikumu, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; Fax: 7105199, e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Konkursam - saimniecības nodaļas vadītājs”.