https://www.cvmarket.lv/185731

Šis darba sludinājums vairs nav aktīvs.

Bet mums ir tūkstošiem citu jaunu darba piedāvājumu tieši Tev!

Jaunākās vakances

Sociālais/-ā pedagogs/-ģe

CV MARKET KLIENTS

Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Darba sludinājuma numurs 185731

Darba sludinājuma numurs

185731

Darba apraksts

"Rīgas Stila un modes tehnikums" aicina darbā sociālo pedagogu.

Darba pienākumi:
• Diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē.
• Apzināt ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti.
• Noteikt riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz socializācijas procesu.
• Apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē.
• Apsekot problēmu skolēna mājās.
• Izvērtēt izglītības, ārpusskolas, pirmsskolas un citu mācību un audzināšanas iestāžu sociālpedagoģiskās iespējas resocializācijas programmu īstenošanā.
• Analizēt bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās.
• Diagnosticēt dzīves prasmju līmeni.
• Prognozēt socializācijas procesu kvalitāti bērnu un jauniešu ģimenēs, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās.
• Plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā.
• Plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību.
• Veikt darbības bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomām esošo riska faktoru mazināšanā (novēršanā), iesaistot šī uzdevuma risināšanā kompetentus sadarbības partnerus.
• Izglītot un resocializācijas programmu īstenošanā iesaistīt bērnu un jauniešu ģimenes, vispārizglītojošo un ārpusskolas pedagoģisko personālu.
• Plānot un īstenot sociālās rehabilitācijas pasākumus bērniem un jauniešiem no skolas apmeklēšanas brīvajā laikā.
• Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu.
• Veicināt bērnu un jauniešu pašatbildības un pašrealizācijas izpausmes resocializācijas procesā.
• Izstrādāt un realizēt individuālās uzvedības korekcijas programmas sadarbībā ar sociālo rehabilitētāju bērniem un jauniešiem, kuri ir palikuši bez vecāku aizgādības.
• Sadarboties ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu citām valsts un pašvaldību iestādēm bez vecāku aizgādniecības palikušo bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
• Sadarboties ar audzēkņu iepriekšējo dzīves vietu pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai sekmētu ģimeņu atveseļošanu un bērnu veiksmīgu atgriešanos ģimenēs.
• Sadarboties ar pašvaldībām risinot bez vecāku aizgādības palikušo jauniešu tālāko izglītošanos.
• Sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kuras veic sociālpedagoģiskas virzības darbu, veidošanos un līdzdalību sociālpedagoģisko problēmu risināšanā pašvaldības teritoriālajos ietvaros.
• Nodrošināt kopā ar sadarbības partneriem uz devianci orientēto bērnu un jauniešu vidū nepieciešamos sociālpedagoģiskos preventīvos pasākumus, iesaistot riska grupā esošos bērnus un viņu ģimenes resocializācijas procesā.
• Balstoties uz sociālās degradācijas cēloņu analīzi, izstrādāt un īstenot bērnu un jauniešu sociālās korekcijas programmas.
• Konsultēt sociālpedagoģiskajos jautājumos speciālistus, kuri lemj par bērna tiesisko statusu.
• Piedalīties procesuālajās darbībās, kuras tiek veiktas saistībā ar bērniem un jauniešiem personiski vai pārstāvēt viņu intereses.
• Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
• Nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai, tiesībsargājošajām institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret izglītojamo muzeja iestādē vai ārpus tās.
• Veikt sava darba pašanalīzi.
• Pilnveidot savas profesionālās kompetences.
• Ievērot darba kārtību un ētikas normas.


Prasības kandidātiem

Darbības joma: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija.


Uzņēmums piedāvā

Noslogotība: 36 stundas nedēļā
Darba vietas adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064
Atalgojums: EUR 900.00 pirms nodokļu nomaksas
Brīvo darba vietu skaits: 1

Gaidīsim Jūsu CV līdz 02.08.2018.

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".


Informācija par darba sludinājumu

Atrašanās vieta:
Rīga
Darba amata apraksts:
pilna slodze, pastāvīgs darbinieks
Sludinājums publicēts līdz:
2018. gada 24. jūlijs
Ievadīts:
2018. gada 11. jūlijs
Bruto alga bruto:
No 900 EUR mēnesī

CV MARKET KLIENTS

Skolā ir mūsdienīga materiālā bāze – labiekārtoti vispārizglītojošo, profesionālo mācību priekšmetu kabineti, šūšanas darbnīcas, mācību frizētavas, fotosalons, kur audzēkņi apgūst praktiskās iemaņas.
* Skola piedāvā dienesta viesnīcu.
*Visi audzēkņi saņem stipendiju.
*Ir iespēja saņemt daļēju transporta kompensāciju.
*Vienlaicīgi ar profesiju var iegūt arī vidējo izglītību.
*Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde.
*Skola piedāvā iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas:
-starptautiskos konkursos;
-starptautiskos projektos;
-pieredzes apmaiņas braucienos.