2023-04-13 14:47:21

Vecākais eksperts (likumdošanas piemērošanas jautājumos) uz nenoteiktu laiku

CVMarket.lv klients

Darba apraksts

Veikt pasākumus, kas saistīti ar VFPS darbību regulējošo normatīvo aktu ieviešanas un izpildes nodrošināšanu aģentūrā

- Sniegt atsauksmes par normatīvo aktu projektiem, kas regulē VFPS darbību

- Izskatīt fizisko personu iesniegumus / sūdzības jautājumos par aģentūras darbību VFPS administrēšanā un sniegt atbildes uz tiem

- Sagatavot administratīvo aktu par apstrīdētajiem teritoriālo nodaļu lēmumiem, kas saistīti ar VFPS darbību, un veikt tiesiskuma un lietderības pamatpārbaudi

- Organizēt centralizēto paziņojumu nosūtīšanu VFPS dalībniekiem

- Sadarboties ar sadarbības partneriem VFPS iesniegumu pieņemšanā, kontrolēt saņemto iesniegumu pilnīgumu un pareizību, salīdzinot to ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem

- Piedalīties VFPS darbības gada pārskata sagatavošanā

Prasības kandidātiem

Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- Pirmā līmeņa augstākā juridiskā izglītība vai otrā līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība

- Profesionālā pieredze vairāk par 3 gadiem normatīvo aktu piemērošanas jomā

- Prasmes un zināšanas:

- zināšanas par VFPS darbības principiem

- teicamas valsts valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas vidējā līmenī (saprast, lasīt, runāt)

- labas komunikatīvās spējas, precizitāte, organizatoriskās dotības, spēja reaģēt uz straujām izmaiņām, elastīga domāšana, spēja radīt jaunas metodes un procedūras

- prasme strādāt ar datorprogrammām MS Word un MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer un citām darbā nepieciešamajām datorprogrammām

Uzņēmums piedāvā

Radošu, interesantu un atbildīgu darbu

- Darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

- Veselības apdrošināšanu

- Atalgojumu saskaņā ar 20.12.2005.gada MK noteikumiem Nr.995 un Koplīgumā noteiktās sociālās garantijas

Cita informācija

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājas lapā: www.vcp.gov.lv un mājas lapā: www.vsaa.lv ) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2.kārtā. Adrese: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, Lāčplēša ielā 70a, Rīgā (ar norādi "Konkursam"). Tālr. uzziņām 7013667, fakss: 7011813, e-pasts: Sandra.Freimane@vsaa.lv