https://www.cvmarket.lv/249003

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #249003

Data Scientist f/m/d

CV Market client
Austria
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #249003

Svins / vecākais inženieris Transportlīdzekļa izturība un stingrība

CV Market client
Austrija
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

AVL is the world's largest independent company for development, simulation and testing technology of powertrains (hybrid, combustion engines, transmission, electric drive, batteries and software) for passenger cars, trucks and large engines and their integration into the vehicle.

 

You don't have to fill out this field!

 

 • Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities using data and knowledge from the automotive domain to drive business solutions
 • Design and implement metrics, applications and tools that will enable engineers to derive better conclusions (ad-hoc and automated analysis cases)
 • Apply statistical modeling, learning and machine learning techniques to optimize processes and support engineering decisions
 • Design graphical representations and visuals that engineers can easily interpret and understand
 • Support the scale out of design algorithms via implementation in larger software frameworks
 • Keep up to date on relevant technologies and frameworks, identify trends and propose new methods that the team could benefit from
 • Ability and interest to extend knowledge beyond own field of expertise (e.g. powertrain, e-drive, battery, electronics, etc.)
 • Active support and engagement for pre-sales and sales activities (RFQ, RFP handling) 


Requirements


 • University degree education (MSc, MEng or PhD) in Mathematics/Statistics, Informatics/Telematics or Computer Science

 • Strong proficiency in Python (optional: R, Scala, Julia or comparable) and experience in scalable processing environments like Spark or Dask preferable

 • Proven experience in applying data science methods in industrial use cases

 • Strong soft skills in leadership, communication and facilitation in the teams and working with many different stakeholders with conflicting requirements and needs

 • Strong problem-solving skills to help refining unclear problem statements and figure out how to solve them with the available data

 • Experience building machine learning models in a professional environment

 • Highly developed quality awareness with strong attention to details, ability to work in team, organizational skills

 • Willingness to travel in the context of project execution

 • Fluent in English, German basic skills


Company offers

 • Flexitime Regulation
 • Canteen
 • Award-winning Training Programs
 • Health Management
 • Parental Leave Management (Maternity/Paternity Protection & Educational Leave)

 

Contact: Windisch Stefanie

 


Darba apraksts

AVL ir pasaulē lielākais neatkarīgais uzņēmums vieglo automobiļu, kravas automašīnu un lielu dzinēju spēka agregātu (hibrīdu, iekšdedzes dzinēju, transmisijas, elektropiedziņas, akumulatoru un programmatūras) izstrādei, simulācijai un testēšanai, kā arī to integrēšanai transportlīdzeklī.

 

<p> Šis lauks nav jāaizpilda! </p>

 

Sadarbojieties ar ieinteresētajām personām visā organizācijā, lai identificētu iespējas, izmantojot biznesa jomas datus un zināšanas biznesa risinājumu virzīšanaiIzstrādājiet un ieviesiet metriku, lietojumprogrammas un rīkus, kas inženieriem ļaus izdarīt labākus secinājumus (ad-hoc un automatizētas analīzes gadījumi)Pielietojiet statistikas modelēšanas, mācīšanās un mašīnmācīšanās paņēmienus, lai optimizētu procesus un atbalstītu inženiertehniskos lēmumusNoformējiet grafiskus attēlojumus un vizuālos materiālus, kurus inženieri var viegli interpretēt un saprastAtbalstiet projektēšanas algoritmu mērogu, izmantojot ieviešanu lielākos programmatūras ietvarosSekojiet līdzi attiecīgajām tehnoloģijām un ietvariem, nosakiet tendences un piedāvājiet jaunas metodes, no kurām komanda varētu gūt labumuSpēja un interese paplašināt zināšanas ārpus savas kompetences jomas (piemēram, spēka agregāts, e-piedziņa, akumulators, elektronika utt.)Aktīvs atbalsts un iesaistīšanās pirmspārdošanas un pārdošanas darbībās (RFQ, ​​RFP apstrāde)


Prasības kandidātiem

Augstskolas izglītība matemātikā / statistikā, informātikā / telemātikā vai datorzinātnē (maģistra grāds, maģistra grāds vai doktora grāds)Spēcīga Python prasme (pēc izvēles: R, Scala, Julia vai līdzīga) un vēlama pieredze pielāgojamās apstrādes vidēs, piemēram, Spark vai DaskPierādīta pieredze datu zinātnes metožu pielietošanā rūpnieciskās lietošanas gadījumosSpēcīgas prasmes vadībā, komunikācijā un veicināšanā komandās un darbā ar daudzām dažādām ieinteresētajām personām ar pretrunīgām prasībām un vajadzībāmSpēcīgas problēmu risināšanas prasmes, lai palīdzētu uzlabot neskaidros problēmu apgalvojumus un izdomāt, kā tos atrisināt, izmantojot pieejamos datusPieredze mašīnmācīšanās modeļu veidošanā profesionālā vidēAugsti attīstīta kvalitātes izpratne ar lielu uzmanību detaļām, spēja strādāt komandā, organizatoriskās prasmesVēlme ceļot projekta izpildes kontekstāPārvalda angļu, vācu valodas pamatprasmes


Uzņēmums piedāvā

Elastīgā regulaĒdnīcaGodalgotās apmācības programmasVeselības vadībaVecāku atvaļinājuma pārvaldība (grūtniecības un dzemdību / paternitātes aizsardzība un izglītības atvaļinājums)

 

Kontaktpersona: Windisch Stefanie

<img src="https://stats.the-network.com/icons/106106/318.png" width="0" height="0"/>


Darba sludinājuma numurs
#249003
Tu piesakies uz:
Data Scientist f/m/d
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!