2023-04-13 14:47:21

Sūdzības

Pēdējoreiz atjaunots: 2024.03.18

Lai aizsargātu un uzlabotu mūsu platformas darbību, lietotāji tiek aicināti ziņot par jebkādu saturu, kas var tikt uzskatīts par pretlikumīgu saskaņā ar Digitālo pakalpojumu likumu.

Saturs ir pretlikumīgs, ja tas:

- pats par sevi ir pretrunā ar Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību aktiem;
- attiecas uz Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību aktu pārkāpumu;
- pārkāpj CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) lietošanas noteikumus vai privātuma politiku.

CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) iekšējais paziņošanas un rīcības mehānisms ziņošanai par saturu ir pieejams šeit: https://forms.office.com/e/kAEH7CE663

Paziņojumā jāietver šādi elementi:

- Pietiekami saprotams paskaidrojums, kāpēc uzskatāt, ka saturs ir pretlikumīgs.
- Skaidra atsauce uz attiecīgo saturu. To var norādīt, pievienojot konkrētā satura URL adresi vai pietiekami daudz papildu informācijas par saturu, kas ļautu to identificēt. 
- Jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese (izņemot paziņojumu iesniegšanu saistībā ar Direktīvas 2011/93/ES Direktīvas 2011/93/ES 3.-7. pantā minētajiem pārkāpumiem, kuru gadījumā var iesniegt anonīmus ziņojumus, rakstot uz info@cvmarket.lv).
- Paziņojums, kas apliecina Jūsu bona fide (labticīgu) pārliecību, ka ziņojumā ietvertā informācija un apgalvojumi ir precīzi un pilnīgi.

Kad būsiet iesniedzis ziņojumu, CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) uzsāks šādu iekšējās izmeklēšanas procedūru:

1. CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) izskatīs katru ziņojumu un informēs attiecīgā ziņojuma iesniedzēju par izmeklēšanas rezultātiem. 
2. Ja apstiprināsies, ka ir konstatēts pretlikumīgs saturs, saturs tiks dzēsts, un par satura dzēšanu/ierobežošanu tiks paziņots satura publicētājam.
3. Satura publicētāji var pārsūdzēt lēmumu 6 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Viņi to var izdarīt, pieprasot atkārtotu satura pārbaudi. Šādus pieprasījumus var iesniegt CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēmā, kurai var piekļūt šeit: https://forms.office.com/e/NDcGCNgCi7. Ja ir nepieciešama papildu informācija, tad CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) patur tiesības pieprasīt papildu informāciju par pārsūdzības pieprasījumu. Visi pārsūdzības pieprasījumi tiek izskatīti rūpīgi. Apelācijas pieprasījuma iesniedzējs tiks informēts par lēmumu, tiklīdz CVMarket.lv (CV Keskus OU Latvia filiāle) pieņems lēmumu. Ja lēmums atšķiras no sākotnējā lēmuma, kas pieņemts pirms pārsūdzības iesniegšanas, par to tiks attiecīgi paziņots arī sākotnējā ziņojuma sūtītājam.

Ārpustiesas strīdu izšķiršana

- Lēmuma pārskatīšanu var pieprasīt ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādē, tiesā vai institūcijā. 
- Šādas ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūras ir sertificētas iestādes, kas darbojas neatkarīgi un bez aizspriedumiem. Šādām iestādēm jābūt ES dalībvalstu skaidri sertificētām. Vienīgais nosacījums šādas procedūras uzsākšanai ir tāds, ka vispirms ir jāmēģina strīdīgo jautājumu atrisināt tieši ar CV Keskus OU Latvia filiāle un jāizmanto visi pieejamie iekšējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Attiecīgo Latvijas patērētājiem paredzēto ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādi varat atrast šeit: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Patērētāju strīdu risināšanas komisija.

Tiesvedība

- Pret lēmumu un/vai pārsūdzības lēmumu var uzsākt tiesvedību.