2023-04-13 14:47:21

Elektriķis/-e, rūpniecības elektriķis/-e, mehāniķis/-e vai servisa tehniķis/-e

CVMarket.lv klients
3500 - 5500 €/mēn. Bruto

PAR MUMS

Jau vairāk nekā 35 gadus "W&K" darbojas kā starptautisks montāžas un servisa uzņēmums. Būdams vidējs uzņēmums, ko vada tā īpašnieki, šobrīd nodarbinām vairāk nekā 1100 darbinieku visā pasaulē. Inovācija, izaugsme un nepiespiesta darba atmosfēra ir mūsu ilgstošo panākumu dzinējspēks. Pārliecinieties paši!

ABOUT US

For more than 35 years, W&K has been operating internationally as an installations and service company. As a medium-sized and owner-managed company, we employ over 1500 people worldwide.Innovation, growth, and an informal working environment are drivers of our continued success. Come and see for yourself!

ATTĪSTATIES AR "W&K":

 • Iespējas: uzsāciet izcilu karjeras ceļojumu ar beztermiņa darba līgumu Šveicē, kur iespējas ir tikpat neierobežotas kā jūsu ambīcijas.
 • Atzīšana, izmantojot atalgojumu: atklājiet karjeru, kas atalgo izcilību ar līdz 80 000 CHF lielu sākuma algu gadā. Jūs saņemsiet arī dienas naudu 20,00 CHF apmērā par katru darba dienu.
 • Atvērt sirdis & Atvērt prātus: izbaudiet, cik silta ir atbalstoša kopiena, atklātas sarunas un darbavieta, kurā ikviens tiek novērtēts.
 • Ģimenes jautājumi: runa ir par dzīves kvalitāti un laimīga līdzsvara atrašanu starp darbu, draugiem un ģimeni. Jūsu ceļojumi uz mājām tiks finansiāli atbalstīti.

THRIVE IN THE W&K UNIVERSE:

 • Opportunities: Embark on an exceptional career journey with an open-ended Swiss work contract, where possibilities are as limitless as your ambitions.
 • Recognition through Remuneration: Unlock a career that rewards excellence with a starting annual salary of up to 80,000 CHF. You will also receive a daily allowance of 20.00 CHF per workday.
 • Open Hearts & Open Minds: Experience the warmth of a supportive community, open conversations, and a workplace where everyone is valued.
 • Family Matters: It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family. Your home trips will be financially supported.

SNIEDZIET SAVAS ZINĀŠANAS:

 • Tehniskās zināšanas elektriķiem: atveriet durvis uz inovācijām, izmantojot savu izglītību elektrotehnikā, elektronikā vai elektrotehnikā. Mehāniķiem un servisa tehniķiem: iegūstot pamatus mehānikā, esi guvis vispusīgu izpratni par rūpniecisko montāžu, iemācījies veikt iekārtu apkopi un remontu, kā arī prasmīgi pārvarējis mašīnu un sistēmu pārvietošanas izaicinājumus.
 • Valodu prasmes: vācu vai angļu valodas zināšanas, lai atvieglotu netraucētu saziņu.
 • Gatavs piedzīvojumiem: izpaudiet savu kaislību, ceļojiet un triumfējiet dažādās farmācijas, pārtikas tehnoloģiju, kosmosa un citās jomās.
 • Mobilitāte: B klases autovadītāja apliecība, kas apliecina jūsu mobilitāti un gatavību viegli pārvietoties dažādās vietās.

BRING YOUR EXPERTISE:

 • Technical Knowledge For electricians: Unlock doors to innovation with your background in electrics, electronics, or electrical engineering.For mechanics and service technicians: With your foundation in mechanics, you've developed a comprehensive understanding of industrial assembly, become proficient in maintaining and repairing equipment, and skilfully navigated the challenges of relocating machines and systems.
 • Language Skills: Command of either German or English to facilitate smooth communications.
 • Adventure-Ready: Unleash your passion, traveling, and triumphing in diverse realms of the pharmaceutical, food technology, aerospace industries, and more.
 • Mobility: Possession of a Class B driving license, showcasing your mobility and readiness to navigate various locations with ease.

IZGAISMOJIET SAVU KARJERAS CEĻU W&K GROUP!

Jūtat magnētisko valdzinājumu? Vai esat gatavs kļūt par spožu staru mūsu neparastajā komandā? Uzsāciet savu ceļojumu ar W&K Group un izbaudiet karjeru, kas žilbina ar potenciālu un neparastiem sasniegumiem!

LIGHT UP YOUR CAREER PATH AT W&K GROUP!

Feel the magnetic allure? Ready to be the beacon of brilliance in our extraordinary team? Ignite your journey with W&K Group and revel in a career that dazzles with potential and extraordinary accomplishments!