2023-04-13 14:47:21

Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pārbūves projekta inženiera amatu (uz noteiktu laiku)

CVMarket.lv klients

Darba apraksts

 • vadīt Uzņēmēja un Inženiera sanāksmes;
 • nodrošināt Rīgas Centrālās pasažieru stacijas projektēt – būvēt līguma inženiera funkciju izpildi, plānojot un organizējot darbam pieejamos cilvēkresursus;
 • uzraudzīt Rīgas Centrālās pasažieru stacijas projektēt – būvēt līguma izpildes progresu;
 • nodrošināt Uzņēmēja iesniegtās FIDIC līguma Programmas pārbaudi un saskaņošanu;
 • caurskatīt Pasūtītāja Darbu Līguma Tehnisko specifikāciju un identificēt iespējamos trūkumus un kļūdas;
 • novērtēt projektēšanas procesa aprakstu, laika grafiku, kvalitātes plānu, organizatorisko plānu, ko iesniedz Uzņēmējs un SCB (dzelzceļa signalizācijas) darbu veicēji, un sniegt priekšlikumus par iespējamajiem trūkumiem un veicamajiem uzlabojumu pasākumiem;
 • sekot projektēšanas darbu progresam;
 • veikt citus pienākumus, kas noteikti amata aprakstā.

Prasības kandidātiem

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai arhitektūras studiju programmā;
 • vismaz desmit gadu pieredze FIDIC inženiera institūcijas vadītāja pienākumu pildīšanā pēdējo 15 gadu profesionālajā pieredzē;
 • praktiskā pieredze ES struktūrfondu finansētu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu īstenošanā -  infrastruktūras objektu būvniecības vadībā no kuriem vismaz viena objekta vērtība ir 150 miljoni EUR pēdējo desmit gadu laikā;
 • pieredze liela mēroga infrastruktūras objektu (kur viena objekta vērtība ir vismaz 150 miljoni EUR vērtībā) būvprojekta izstrādes uzraudzības vadībā;
 • vēlama pieredze dzelzceļa infrastruktūras objektu projektu vadībā;
 • pieredze un zināšanas par būvniecības darbu plānošanas, būvprojektēšanas un būvdarbu procesu un tā regulējošajiem normatīviem; prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 • labas angļu valodas prasmes.

Uzņēmums piedāvā

Papildu informācija par projektu: Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, un tas šobrīd aptver četras Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2019.gada 23. jūnijam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: hrcvmarket.lv vai nosūtīt pa pastu CV Keskus OU Latvia filiālei (Antonijas iela 24 - 3, Rīga, LV-1010), vai iesniegt personīgi CV Keskus OU Latvia filiāles birojā Antonijas ielā 24 - 3, Rīgā, LV-1010, iepriekš sazinoties pa tālruni 67358852.