https://www.cvmarket.lv/282828

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are new & better jobs waiting for you!

View new job ads
Joboffer number #282828

Senior Statistical Programmer

CV Market´s client
Denmark
Job ad expired!

Darba sludinājuma numurs #282828

Vecākais statistikas programmētājs

CV Market´s client
Dānija
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Job ad expired!

Job Description

Who is Larix?

Larix A/S is a Nordic Contract Research Organisation (CRO) – we offer full-service solutions within the pharmaceutical, biotech and medical device areas. Our headquarters are located in Herlev near Copenhagen, and we have strong ties to the thriving pharmaceutical and biotech activities in this region.

At Larix, we maintain a friendly atmosphere – we think having fun while working is important, and we prioritize creating a work environment with a healthy work-life balance. We are a relatively small company with approximately 70 employees, and we have all the benefits of being able to collaborate across functions, learn from each other and follow clinical study processes from start to finish.

 

Are you an experienced statistical programmer who is looking for a diverse and challenging job in a friendly environment?

Then join our statistical programming department that is currently growing and looking for senior statistical programmers.

 

What you will do

At Larix, you will be part of our Statistical Programming Department in Denmark. We are a team of seven statistical programmers, who currently provide statistical programming support within the area’s biostatistics and epidemiology. Dependent on the size of the task we either work independently or in teams, but we always find time to help and discuss with each other.

As a member of the programming team, you will typically be responsible for a number of clinical studies or other tasks within drug development for different clients. This means that you will often handle different indications and development phases at the same time. You willwork on these tasks either from our offices in Herlev together with colleagues within Larix, or you will work from a client’s office in the Copenhagen area together with their staff. Based onyour preferences and the tasks at hand we try to find a balance that suits you.

Our focus is to deliver quality on time for our customers, which we also expect from you. In return, we offer a flexible setting; for example, we are open towards part-time- or home-based team members.


Requirements


 • We are looking for a senior statistical programmer who finds energy in solving complex issues as well as being operational. Ideally,

 • Experience of a minimum of 3 years from the pharma/biotech/medical device industry

 • Efficient and well-structured SAS (Macro, Base) programming skills

 • Ability to implement latest CDISC standards (SDTM, ADaM, or SEND and DefineXMLstandards)

 • Interest and ability to optimize SAS programming deliverables

 • Experience with Integrated Summary of Safety and Efficacy for Regulatory Submissions

 • Experience in other programming languages i.e. R, Visual Basic will be an advantage

 • Good communication skills, verbal as well as in writing

 • Responsibility for setting and meeting agreed deadlines

 • Ability to work independently in a structured, pro-active way and with a quality mindset

 • A team player's spirit


Company offers

Are you interested?

We would love to hear from you.

If you would like to hear more about the position or have any questions you are always welcome to contact Tu Duyen Le Thi, Head of Statistics and Programming at +45 8188 4224.

We look forward to welcoming you onboard - we offer a competitive salary package including pension scheme, life and medical cover, ongoing education, and the opportunity to work at home from time to time.


Darba apraksts

Kas ir Larix?

Larix A / S ir Ziemeļvalstu līgumu izpētes organizācija (CRO) - mēs piedāvājam pilna servisa risinājumus farmācijas, biotehnoloģiju un medicīnas ierīču jomā. Mūsu galvenā mītne atrodas Herlevā netālu no Kopenhāgenas, un mums ir ciešas saites ar plaukstošajām farmācijas un biotehnoloģijas aktivitātēm šajā reģionā.

Uzņēmumā Larix mēs uzturam draudzīgu atmosfēru - mēs uzskatām, ka izklaide darba laikā ir svarīga, un mēs par prioritāti izvirzām tādas darba vides radīšanu, kurā ir veselīgs darba un privātās dzīves līdzsvars. Mēs esam salīdzinoši mazs uzņēmums ar aptuveni 70 darbiniekiem, un mums ir visas priekšrocības, jo mēs spējam sadarboties dažādās funkcijās, mācīties viens no otra un sekot klīnisko pētījumu procesiem no sākuma līdz beigām.

 

Vai esat pieredzējis statistikas programmētājs, kurš draudzīgā vidē meklē daudzveidīgu un izaicinošu darbu?

Pēc tam pievienojieties mūsu statistikas programmēšanas nodaļai, kas pašlaik aug un meklē vecākus statistikas programmētājus.

 

Ko tu darīsi

Larix jūs būsiet daļa no mūsu Statistikas programmēšanas departamenta Dānijā. Mēs esam septiņi statistikas programmētāji, kuri šobrīd sniedz statistikas programmēšanas atbalstu apgabala biostatistikā un epidemioloģijā. Atkarībā no uzdevuma lieluma mēs strādājam neatkarīgi vai komandās, bet mēs vienmēr atrodam laiku, lai palīdzētu un savstarpēji pārrunātu.

Kā programmēšanas komandas loceklis jūs parasti būsiet atbildīgs par vairākiem klīniskiem pētījumiem vai citiem uzdevumiem zāļu izstrādē dažādiem klientiem. Tas nozīmē, ka jūs bieži vien vienlaikus rīkosities ar dažādām indikācijām un attīstības fāzēm. Veicat šos uzdevumus vai nu no mūsu birojiem Herlevā kopā ar kolēģiem Larix, vai arī strādājat no klienta biroja Kopenhāgenas apgabalā kopā ar viņu personālu. Pamatojoties uz jūsu vēlmēm un veicamajiem uzdevumiem, mēs cenšamies atrast jums piemērotu līdzsvaru.

Mūsu mērķis ir savlaicīgi piegādāt kvalitāti klientiem, ko mēs arī sagaidām no jums. Atgriešanās laikā mēs piedāvājam elastīgu iestatījumu; piemēram, mēs esam atvērti pret nepilna laika vai mājas komandas locekļiem.


Prasības kandidātiem

Mēs meklējam vecāko statistikas programmētāju, kurš atrod enerģiju sarežģītu jautājumu risināšanā, kā arī darbojas. Ideālā gadījumā
Vismaz 3 gadu pieredze farmācijas / biotehnoloģiju / medicīnas ierīču nozarē
Efektīvas un labi strukturētas SAS (Macro, Base) programmēšanas prasmes
Spēja ieviest jaunākos CDISC standartus (SDTM, ADaM vai SEND un DefineXMLstandards)
Interese un spēja optimizēt SAS programmēšanas rezultātus
Pieredze ar normatīvo dokumentu iesniegšanas drošības un efektivitātes integrētu kopsavilkumu
Priekšrocība būs pieredze citās programmēšanas valodās, t.i., R, Visual Basic
Labas komunikācijas prasmes, gan mutiski, gan rakstiski
Atbildība par saskaņoto termiņu noteikšanu un ievērošanu
Spēja strādāt patstāvīgi strukturēti, proaktīvi un ar kvalitatīvu domāšanu
Komandas spēlētāja gars


Uzņēmums piedāvā

Vai tu esi ieinteresēts?

Mēs labprāt dzirdētu no jums.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par amatu vai jums ir kādi jautājumi, vienmēr laipni aicināti sazināties ar Tu Duyen Le Thi, statistikas un programmēšanas vadītāju pa tālruni +45 8188 4224.

Mēs ar nepacietību gaidīsim jūs uz klāja - mēs piedāvājam konkurētspējīgu algu paketi, kurā ietilpst pensiju shēma, dzīves un medicīniskais nodrošinājums, tālākizglītība un iespēja laiku pa laikam strādāt mājās.


Darba sludinājuma numurs
#282828

Location:
Denmark
Job type:
full-time
Additional info:
employee
Salary: 4700 - 8000 €/m Before tax
Expiration date:
27 February 2021
Published:
29 January 2021

CV Market´s client

View More

Informācija par darbu

Atrašanās vieta:
Dānija
Darba amata apraksts:
pilna slodze
Papildus informācija:
pastāvīgs darbinieks
Alga: 4700 - 8000 €/mēn Pirms nodokļu nomaksas
Sludinājums publicēts līdz:
2021. gada 27. februāris
Ievadīts:
2021. gada 29. janvāris

CV Market´s client

Skatīt visu

Tu piesakies uz:
Senior Statistical Programmer
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!