2023-04-13 14:47:21

Servisa tehniķi/-e / montieris/-e

CVMarket.lv klients
3500 - 5500 €/mēn. Bruto

Par mums

Jau vairāk nekā 35 gadus "W&K" darbojas kā starptautisks montāžas un servisa uzņēmums.

Būdams vidējs uzņēmums, ko vada tā īpašnieki, šobrīd nodarbinām vairāk nekā 1100 darbinieku visā pasaulē.

Inovācija, izaugsme un nepiespiesta darba atmosfēra ir mūsu ilgstošo panākumu dzinējspēks.

Pārliecinieties paši!

About us

For more than 35 years, W&K has been operating internationally as an installations and service company.

As a medium-sized and owner-managed company, we employ over 1500 people worldwide.

Innovation, growth, and an informal working environment are drivers of our continued success.

Come and see for yourself!

Jūsu uzdevumi:

 • Elektrisku vai mehānisku montāžu/pārbūvju veikšana.
 • Iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšana.
 • Daudzveidīga darbošanās, galvenokārt, farmācijas industrijas, pārtikas rūpniecības, stikla rūpniecības, kosmonautikas, aviācijas un automobiļu jomā.

Your Duties:

 • Completion of electrical or mechanical installations / conversions.
 • Performing the maintenance and servicing of machines.
 • Varied work, mainly in the pharmaceuticals industry, food technology, glass industry, aerospace, aviation, and automotive sectors.

Jūsu pieredze:

 • Vācu vai angļu valodas prasmes.
 • Izglītība vai pieredze elektrotehnikas / mehānikas / mehatronikas jomā.
 • Pieredze mašīnbūvē un to apkalpošanā.
 • Gatavība ceļot: Vācijā, citur Eiropā un pasaulē.

Your Experience:

 • Knowledge of German or English.
 • Training or experience in the field of electrical engineering / mechanics / mechatronics.
 • Experience in mechanical engineering and / or maintenance.
 • Willingness to travel: throughout Germany / Europe and / or worldwide.

Ko mēs piedāvāja:

 • Pastāvīgu darba līgumu ar uzticamu darba devēju.
 • Integrāciju Vācijas sociālajā sistēmā.
 • Personīgo instrumentu komplektu un kvalitatīvu darba apģērbu.
 • Dzīvesvietas izdevumus segs "W&K".
 • Labu algu, godīgas ceļojuma kompensācijas un dienas likmes.
 • Ceļa izdevumu apmaksu no jūsu galvaspilsētas.
 • Daudzveidīgu un atbildīgu pienākumu loku.
 • Rūpīgu praktisko apmācību fāzi.

Kādēļ "W&K"?

 • Nepiespiesta darba atmosfēra uzņēmumā, ko vada īpašnieki.
 • Īsi, atklāti komunikācijas ceļi nepiespiestā kultūrā.
 • Augsta darba drošība pie starptautiska darba devēja.
 • Personīgais darba vadītājs un individuāli pielāgoti uzdevumi.

 

What we offer:

 • An open-ended employment contract with a reliable employer.
 • Integration into the German social system!
 • Personal tool kit and quality work clothes.
 • Accommodation costs are covered by W&K.
 • Good pay, fair travel allowances and daily rates.
 • Travel money from your capital city.
 • Varied and responsible range of duties.
 • A sound and practical induction period

Why W&K?

 • Informal working atmosphere with an owner-managed employer.
 • Short and open communication channels in an informal culture.
 • High level of job security with an international employer.
 • Dedicated supervisor and individually coordinated assignments.