2023-04-13 14:47:21

Valdes priekšsēdētājs/-a

CVMarket.lv klients
1000 - 2000 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

• ar ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu, preču ražošanu un tirdzniecību saistīto normatīvo aktu un politikas plānošana, monitorings un analīze;
• biedru interešu un viedokļu identificēšana, apkalpošana un prezentēšana;
• biedru interešu un viedokļa pārstāvniecība valsts institūcijās, tostarp dalība valsts un nevalstisko institūciju organizētajās apspriedēs un darba grupās;
• atzinumu, vēstuļu, viedokļu, u.c. dokumentu sagatavošana;
• plānot, vadīt un organizēt biedrības valdes darbu Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai t.sk. uzraudzīt un vērtēt biedrības komercstruktūras darba organizāciju, efektivitāti un procesu lietderību.

Prasības kandidātiem

• augstākā izglītība (inženiertehniskās (prioritāri ugunsdrošība) vai vadības zinībās);
• vismaz 3 gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā valsts, pašvaldību iestādēs, biedrībās vai kapitālsabiedrībās;
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2 līmenis), kā arī angļu un krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs);
• nevainojama reputācija un atbilstība sekojošām prasībām: pretendents nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu; pretendentam, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; pretendentu tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku; pretendents nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
• spēja veidot pozitīvas attiecības un labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, piedāvāt risinājumus un rast kompromisus, spēja gan iekļauties komandā, gan vadīt un motivēt komandu.

Uzņēmums piedāvā

• iespēja apvienot amata pienākumus ar citu darbu; • nenormēts darba laiks; • iespēja strādāt no mājām vai sev ērtas vietas; • atbildīgs darbs dinamiskā darba vidē; • atalgojums NETO sākot no 800EUR līdz 1500EUR (ietverot mainīgo daļu 20% apmērā atbilstoši gada budžeta un gada aktivitāšu plāna izpildei); • iespēja izrādīt iniciatīvu un dot ieguldījumu biedrības un nozares attīstībā; • darba vietas adrese: Rīga, J.Asara iela 13 vai no sev ērtas vietas. Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".