2023-04-13 14:47:21

Vecākais/-ā referents/-e

CVMarket.lv klients
835 - 1190 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

​Adrese: Stabu ielā 89, Rīga, LV–1009
Mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Amata mērķis – vecākais referents piedalās Projektu izstrādes daļas mērķu sasniegšanā un uzdevumu izpildē.

 

Vakance: vecākais referents/-e, 2422 03

Slodze: pilna

Atalgojums: no 835 līdz 1190 EUR.

Darbavieta:

Ieslodzījuma vietu pārvalde – Adrese: Stabu iela 89, Rīga, kontaktinformācija – Stabu iela 89, Rīga

 

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Ne mazāk kā 1 gads penitenciārajā sistēmā vai valsts pārvaldes iestādēs;
 • Latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Izpratne par valsts pārvaldes darbu;
 • Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • Pieredze darbā ar Norvēģijas finanšu instrumentu, Eiropas Sociālo fondu un/vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Darba pieredze ar publicitātes pasākumu nodrošināšanu, darbā ar masu medijiem vai sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Outlook, Internet Explorer);
 • Labas komunikācijas prasmes.

 

Amata pienākumi:

 • pētīt iespējas un izstrādāt projektu pieteikumus Eiropas un citu fondu finansējuma piesaistīšanai ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzlabošanai un soda izpildes pilnveidei t.sk.
 • apkopot, analizēt informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projektu realizācijai;
 • izstrādāt projekta pieteikumus Eiropas Savienības un citu iespējamo fondu līdzekļu piesaistei;
 • tehniski noformēt projektu pieteikumus iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • sniegt konsultatīvu palīdzību projektu vadītājiem, asistentiem projektu veiksmīgai realizācijai;
 • nepieciešamības gadījumā piedalīties projektu īstenošanā.
 • nodrošināt savlaicīgas atbildes sniegšanu uz pieprasījumiem ar projektiem saistītos jautājumos Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un citām ar projekta īstenošanu saistītām institūcijām;
 • sadarboties ar starptautiskajām organizācijām;
 • nodrošināt administratīvā darba organizēšanu, dokumentu sagatavošanu un noformēšanu;
 • sadarboties ar citiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes, projektu un citu iesaistīto institūciju pārstāvjiem.

 

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:  
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums
   – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns
  invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana.

 

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt līdz 2020. gada 4. septembrim.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.