2023-04-13 14:47:21

Fotogrammetrists /-e

CVMarket.lv klients
720 - 900 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra konkursa kārtībā aicina darbā fotogrammetristu Tālizpētes nodaļas Ortofoto daļā (uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie amata pienākumi:

  • pieņemt aerofotografēšanas datus un veikt to tālāko apstrādi;
  • atlasīt aerofotografēšanas vajadzībām nepieciešamos atbalsta punktus vai sagatavot darba uzdevumus jaunu atbalstpunktu uzmērīšanai;
  • uzmērīt saistpunktus un atbalsta punktus aerofotografēšanas ainās, analizēt iegūto rezultātu precizitāti;
  • izgatavot ortofoto kartes no aerofotografēšanas vai satelītu datiem.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība ģeomātikā, ģeogrāfijā un zemes zinātnēs vai citā radniecīgā specialitātē;
  • zināšanas par ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammām Bentley Microstation, TerraSolid vai līdzvērtīgas programmas un darba iemaņas ar biroja datorprogrammām;
  • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

 

Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorijai: 720 EUR, 2.kategorija: 760 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 810 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorijai: 850 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 900 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

 

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "fotogrammetrists Ortofoto daļa".

 

Kontaktpersona: Pēteris Pētersons


Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004

 

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.