https://www.cvmarket.lv/400912
HSE Manager/Safety Officer
Darba sludinājuma numurs #400912
Intervija notiks attālināti

HSE vadītājs/ Safety Officer

LTH-Baas AS
Igaunija

Remote recruitment
Expires in 6 days

Job Description


 • responsible for the overall design, implementation, communication, and coordination of all health, safety and environmental programs / отвечает за общий дизайн, реализацию, обмен информацией и координацию всех программ в области здравоохранения, безопасности труда и окружающей среды

 • review and update safety policies and conduct risk assessments to detect potential hazards and plan precautionary measures / анализировать и обновлять политику безопасности и проводить оценку рисков для выявления потенциальных опасностей и планирования мер предосторожности

 • conducting, planning and advising employees on introductory safety training / проведение, планирование и консультирование сотрудников по вводному обучению технике безопасности.

 • documenting of accidents and incidents at the workplace / документирование несчастных случаев и происшествий на рабочем месте

 • provide safe working conditions for all site allocated teams / обеспечить безопасные условия труда для всех команд, размещенных на объекте


Requirements


 • experienced safety officer / опыт работы офецером по безопасности

 • experienced MS office user / опытный пользователь MS office

 • Good management skills / Хорошие управленческие навыки

 • English language in speaking and writing / Английский язык в устной и письменной речи

 • education and work experience in marine/mechanic field is an advantage / образование и опыт работы в морской / механической сфере является преимуществом • readiness to work abroad / готовность работать за границей


Company offers


 • Engaging and dynamic work in successful international company / Увлекательная и динамичная работа в успешной международной компании

 • Mentoring and development / Наставничество и развитие

 • Competitive salary / Конкурентоспособная заработная плата

 • Friendly and enthusiastic team of professional colleagues / Дружелюбная и увлеченная команда профессиональных коллег

 • The Company offers accommodation, transport, documents processing, workwear and tools / Компания предлагает проживание, транспорт, оформление документов, спецодежду и инструменты


Darba apraksts

 • atbildīgs par visu veselības, drošības un vides programmu vispārēju izstrādi, ieviešanu, saziņu un koordināciju
 • pārskatīt un atjaunināt drošības politikas un veikt riska novērtējumus, lai atklātu iespējamos apdraudējumus, un plānot piesardzības pasākumus
 • darbinieku vadīšana, plānošana un konsultēšana par ievada drošības apmācību
 • nelaimes gadījumu un starpgadījumu dokumentēšana darba vietā
 • nodrošināt drošus darba apstākļus visām vietas norīkotajām komandām


Prasības kandidātiem

 • pieredzējis drošības virsnieks
 • pieredzējis MS biroja lietotājs
 • Labas vadības prasmes
 • angļu valoda runāšanā un rakstīšanā
 • priekšrocība ir izglītība un darba pieredze jūrnieku / mehāniķu jomā
 • gatavība strādāt ārzemēs


Uzņēmums piedāvā

 • Iesaistošs un dinamisks darbs veiksmīgā starptautiskā uzņēmumā
 • Mentorings un attīstība
 • Konkurētspējīga alga
 • Draudzīga un entuziasma pilna profesionālu kolēģu komanda
 • Uzņēmums piedāvā izmitināšanu, transportu, dokumentu noformēšanu, darba apģērbu un instrumentus


Tu varēsi pieteikties vakancei nākošajā lapā.


Darba sludinājuma numurs
#400912
HSE Manager/Safety Officer
Tu piesakies uz:
HSE Manager/Safety Officer
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!