2023-04-13 14:47:21

Inčukalna pamatskolas direktors/-e

CVMarket.lv klients
1305 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Inčukalna pamatskolas direktora/es amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem(-ēm):

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • labas komunikāciju, valodas, publiskas runas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijā;
 • vismaz vienas svešvalodas prasmes sarunvalodas līmenī.
 • prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām;
 • zināšanas un prasmes vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
 • zināšanas un prasmes izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu vadīšanā un autovadītāja tiesības.

Prasības kandidātiem

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju);
 • pamatskolas attīstības koncepciju (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);
 • dzīves un darba aprakstu (CV);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

 

Papildu pretendents var iesniegt:

 • pēdējo 3 gadu tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • ieteikuma vēstules;
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Uzņēmums piedāvā

Atalgojums bruto: 1305 EUR

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.

 

Pieteikumu var sūtīt elektroniski (ar norādi "Konkursam uz Inčukalna pamatskolas direktora/es amatu") līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst. 14.00.

Tālrunis uzziņām: 67977278, 67977310.

 

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".