2023-04-13 14:47:21

Mērnieks/-ce

CVMarket.lv klients
800 - 1200 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Vajadzīgs/-a mērnieks/-ce (profesijas kods: 2165  10).

 

Darba pienākumi:

 • novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem;
 • uzmērīt nekustamā īpašuma robežas, iemērīt jaunas teritorijas un pārmērīt zemes gabalus to robežu precizēšanai;
 • uzmērīt nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas;
 • veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības un teritorijas plānošanas vajadzību aktualizācijai;
 • izstrādāt teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektus;
 • apvidū nospraust detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas;
 • izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes un kontrolēt pazemes izstrādņu virzienus un attālumus;
 • pētīt, mērīt un noteikt zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektēt un ierīkot ģeodēziskā atbalsta sistēmas;
 • veikt ģeodēziskos un ģeodinamiskos mērījumus un pētījumus;
 • veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā;
 • sagatavot kadastra dokumentu projektus.

Prasības kandidātiem

Profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

Zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.

 

Prasmes: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

 

Atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.

 

Izglītība: augstākā izglītība.

Uzņēmums piedāvā

 • Alga (Bruto): no 800 līdz 1200 EUR
 • Nodarbinātības veids: uz nenoteiktu laiku
 • Darba laika veids: normāls darba laiks
 • Pieteikto vietu skaits: 1

 

Darba vietas adrese: Brīvības iela 87c, Gulbene, Gulbenes novads

 

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".