2023-04-13 14:47:21

Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e

Valsts policija
1395 - 1585 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla uzskaites un lietvedības biroja Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (uz noteiktu laiku).

Profesijas kods – 242307

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot visus nepieciešamos dokumentus dienesta un darba gaitas fiksēšanai un realizācijai;
 • veikt Valsts policijas nodarbināto personu lietu noformēšanu;
 • sagatavot dokumentu projektus, izziņas, vēstules un citus dokumentus, kas attiecas uz nodarbināto dienesta/darba tiesiskajām attiecībām;
 • veikt nodarbināto dienesta/darba gaitas uzskaites informācijas ievadi un ievadītās informācijas kontroli Iekšlietu ministrijas un padotības iestāžu vienotajā informācijas sistēmā HORIZON;
 • sagatavot atskaites par lietvedībā esošo struktūrvienību personāla uzskaiti, kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu;
 • sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros Valsts policijas struktūrvienību nodarbinātajiem personāla uzskaites un lietvedības jautājumos.

Prasības kandidātiem

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasmes darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, darbības interneta vidē;
 • valsts valodas zināšanas (C1 līmenis).

Uzņēmums piedāvā

 • darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
 • mēnešalgu no 1395 EUR līdz 1585 EUR saskaņā ar individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu (pēc pārbaudes laika),
 • sociālās garantijas (pēc pārbaudes laika);
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu.

Darba vietas adrese: Valsts policija, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV – 1026.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 9. februārim.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) Eiropass formā un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt sadaļā "Pieteikties" , informācija pa tālruni – 67075539.

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstošu pieteikumu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Citi apskatīja arī