2023-04-13 14:47:21

Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs/-a

CVMarket.lv klients
No 1480 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" aicina darbā Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāju.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot, organizēt un vadīt Pieslēgumu un projektēšanas grupas (turpmāk – grupa) darbu, lai nodrošinātu tai noteikto uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, standartu un AS „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS) iekšējo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī valdes lēmumu, valdes priekšsēdētāja, valdes rīkojumu un norādījumu izpildi atbilstoši grupas kompetencei.
 • Izskatīt un saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju (siltumtīklu, siltummezglu, siltumkameru utt.).
 • Nodrošināt tehnisko noteikumu izstrādi objektu pieslēgšanai siltumtīkliem, siltummezgliem, ēku nojaukšanai, ielu pārbūvei, utt.
 • Nodrošināt vēstuļu, dienesta ziņojumu un citu dokumentu sagatavošanu.
 • Nodrošināt AS normatīvo dokumentu (nolikumi, noteikumi, metodikas, instrukcijas u.c.) sagatavošanu, kas nepieciešami būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādei, noformēšanai, saskaņošanai.
 • Sniegt projektētājiem, zemes un ēku īpašniekiem, darbuzņēmējiem, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām nepieciešamās konsultācijas projektēšanas un siltumtīklu pieslēgumu jautājumos.
 • Nodrošināt siltumtehnisko aprēķinu veikšanu un priekšlikumu izvērtēšanu jaunu objektu pieslēgšanai.
 • Organizēt topogrāfiju un būvniecības ieceres dokumentācijas pasūtīšanu plānotajiem remontu darbiem, kā arī pēc struktūrvienību pieprasījuma.
 • Nodrošināt iepirkumu procedūru materiālu sagatavošanu par būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādi un topogrāfisko plānu uzmērīšanu.
 • Sniegt Mācību centram priekšlikumus par darbinieku mācību organizāciju.
 • Nodrošināt grupas dokumentācijas (amatu apraksti, strukturālās shēmas,  instrukcijas u.c.) savlaicīgu izstrādi un aktualizāciju.

Prasības kandidātiem

 • Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība siltumenerģētikā un siltumtehnikā.
 • Kolektīva vadīšana ne mazāka kā 2 gadi, attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 3 gadi.
 • C1 valsts valodas prasmes  pakāpe.

 

Nepieciešamās kompetences:

 • profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;
 • prasme sagatavot komplicētas vēstules, ziņojumus, analītisko materiālu un nepieciešamo pamatojumu un skaidrojumu;
 • prasme organizēt darbu un izpildīt uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas;
 • prasme iegūt un analizēt lēmumu projektu sagatavošanai un pieņemšanai nepieciešamo informāciju un izvērtēt saimniecisko darbību
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties;
 • prasme saskaņot savu darbību ar citām personām ārpus AS;
 • prasme pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme izstrādāt dažādus normatīvos dokumentus (instrukcijas, nolikumus u.c.);
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • prasme organizēt un kontrolēt pakļautā personāla darbu;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru ( Word, Excel, AutoCAD, PowerPoint, Visio u.c.).

Uzņēmums piedāvā

 • Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
 • Bruto algu EUR 1 480 mēnesī.
 • Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 • Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
 • Darbu profesionālā kolektīvā.
 • Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Tehniskās daļas vadītāja vietniece Dace Puncule  – tālrunis 67017385. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 21. maijam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.