2023-04-13 14:47:21

Tiesu eksperts/-e

CVMarket.lv klients
960 - 1160 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Valsts tiesu ekspertīžu birojs aicina darbā Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta
tiesu ekspertu naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpētes specialitātē.

 

Prasības pretendentam/-ei:

•    augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā vai materiālzinātnē;
•    zināšanas par naftas produktiem, kā arī pieredze darbā ar gāzu hromatogrāfu tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    augsta atbildības izjūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
•    labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
•    spēja strādāt individuāli un komandā;
•    teicamas latviešu valodas zināšanas, labas zināšanas angļu valodā;
•    nav attiecināmi Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.

 

Galvenie veicamie pienākumi tiesu eksperta amatā:

•    veikt ekspertīzes naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpētes specialitātē;
•    sagatavot eksperta atzinumus un citus dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
•    sniegt rakstiskas un mutiskas konsultācijas savas kompetences ietvaros.

Ja tiesu eksperta pretendentam/-ei nav Tiesu eksperta likuma kārtībā iegūts tiesu eksperta sertifikāts naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpētes specialitātē, mēs nodrošinām apmācību attiecīgajā specialitātē.

 

Piedāvājam:

•    mēnešalgu tiesu eksperta amatā no 960,- EUR līdz 1160,- EUR (apmācības laikā 720,- EUR, ja nav tiesu eksperta sertifikāts);
•    motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem;
•    profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
•    iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot iestādes iekārtas;
•    sociālās garantijas:
veselības apdrošināšana tiesu ekspertam, kurš ieguvis tiesu eksperta sertifikātu;
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
papildatvaļinājums – ne mazāk kā 5 darba dienas par ikgadējo novērtējumu;
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana vienreiz trijos gados 150,- EUR apmērā;
atvaļinājuma pabalsts līdz 50 procentiem no mēnešalgas.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020. gada 30. oktobrim.


Plašāka informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbību atrodama biroja mājaslapā www.vteb.gov.lv.


Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.