2023-04-13 14:47:21

Vecākais/-ā referents/-e

CVMarket.lv klients
745 - 1093 €/mēn. Bruto

Darba apraksts

Adrese: Stabu ielā 89, Rīga, LV–1009
Mājaslapa: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

 

Vakance: Vecākais referents (darba aizsardzības speciālists), 2422 03

 

Slodze: pilna

Atalgojums: no 745 EUR līdz 1093 EUR

 

Darbavieta:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālais aparāts – Adrese: Stabu iela 89, Rīga

 

Prasības kandidātam:

 • amatam nepieciešama vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • vismaz 2 gadu pieredze darba aizsardzībā, vēlama pieredze ekspertīzē bīstamajās nozarēs;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • priekšroka pretendentiem ar:
 • specializāciju un pieredzi ārstniecības iestādēs;
 • darba pieredzi ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

 

Pienākumi:

 • organizēt pastāvīgu darba aizsardzības pasākumu ieviešanu un uzturēšanu;
 • izskatīt kompetentās institūcijas sagatavotos darba vides risku novērtējumus, darba aizsardzības pasākumu plānus, darba veidu, kuros iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, sarakstus, darba un amata veidu, kuros lietojami IAL;
 • veikt nelaimes gadījumu darbā, izmeklēšanu un nepieciešamās informācijas apkopošanu un akta vai atzinuma sagatavošanu;
 • organizēt un kontrolēt ievadapmācību darba aizsardzībā, instruktāžu darba vietā (sākotnējo, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu) un tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu.

 

Iestāde piedāvā:

 • stabilu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

 

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtīt līdz 2020. gada 16. oktobrim.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) datu pārzinis ir Ieslodzījuma vietu pārvalde, kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.