Inženieris-programmētājs C#WPF / Инженер-программист C#/WPF / Software Engineer C # / WPF

CV MARKET KLIENTS

Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Pieteikties

Darba sludinājuma numurs 169977

Darba sludinājuma numurs

169977

Prasības kandidātiem

• Augstākā izglītība IT nozarē.
• Zināšanas programmēšanas valodā C#, darba pieredze šajā virzienā ne mazāk kā 5 gadi.
• Zināšanas .NET platformā un framework (WPF, Entity framework, LINQ to SQL).
• Pieredze daudzplūsmu aplikāciju izveidē izmantojot Task un async / await.
• Vismaz 3 gadu pieredze ar datu bāzēm Microsoft SQL Server un/vai Oracle.

Kā priekšrocību izskatīsim:
• Programmēšanas valodas: C/C++.
• Versiju kontroles sistēmas: SVN.
• Pieredze izstrādē ar DirectShow tehnoloģijām.

Personīgās iemaņas:
• Spēja tikt skaidrībā svešā kodā.
• Radoša pieeja uzdevumu veikšanai un labas organizēšanas spējas.
• Prasme strādāt komandā.

Требования:
• Высшее образование по специальности Информационные технологии.
• Владение языком C#, опыт работы в этом направлении не менее 5 лет.
• Знание платформы.NET и фреймворков (WPF, Entity framework, LINQ to SQL).
• Опыт разработки многопоточных приложений с использованием Task и async / await.
• 3+ лет опыта работы с базами данных Microsoft SQL Server и/или Oracle.

Дополнительными преимуществами будут:
• Языки программирования: C/C++.
• Системы контроля версий: SVN.
• Опыт разработки с использованием технологии DirectShow.

Личные качества:
• Умение разбираться в чужом коде.
• Творческий подход к решению задач и хорошие организаторские способности.
• Умение работать в команде.

Requirements:
• Higher education in Information Technology.
• C # language proficiency, experience in this area for at least 5 years.
• Knowledge of platform.NET and frameworks (WPF, Entity framework, LINQ to SQL).
• Experience in development of multi-threaded applications using Task and async / await.
• 3+ years of experience with databases Microsoft SQL Server and / or Oracle.

Additional advantages are:
• Programming languages: C / C ++.
• Systems of Version Control: SVN.
• Experience in development using DirectShow technology.

Personal qualities:
• The ability to understand someone else's code.
• Creative approach to problem solving and good organizational skills.
• Ability to work in team.


Uzņēmums piedāvā

• Alga pēc darba pārrunu rezultātiem.
• Elastīgs darba laiks (var sarunāt savu grafiku, svarīgs nosacījums – jābūt obligāti nostrādātām 40 dienām nedēļā).
• Tēja, kafija ir pieejama darba vietā.

Со своей стороны мы готовы предложить:
• Заработная плата по результатам собеседования.
• Гибкий график работы (можно договориться о своем графике, важное условие - 40 часовая неделя важна).
• Чай, кофе в офисе.

From our side we are ready to offer:
• Salary based on interview results.
• Flexible working hours (we can agree about your schedule, an important condition - 40 hours per week is important).
• Tea, coffee in the office.

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".


Informācija par darba sludinājumu

Atrašanās vieta:
Daugavpils
Darba amata apraksts:
pilna slodze, pastāvīgs darbinieks
Sludinājums publicēts līdz:
2017. gada 11. janvāris
Ievadīts:
2016. gada 13. decembris
Pieteikties

Jums būs iespēja pieteikties vakancei, ar vai bez reģistrācijas, nākošajā lapā.CV MARKET KLIENTS

Stream Labs ir starptautisks uzņēmums ar filiālēm ASV, Latvijā un Krievijā, ražotājs un piegādātājs profesionālai televīzijas aparatūrai un programmatūra, centrālās un reģionālās televīzijas kompānijās, satelītu un kabeļtelevīzijas kanāliem un programmām ar vairāk nekā 20 gadus šajā nozarē. Mēs piedāvājam gatavus risinājumus un sistēmas integrācijas pakalpojumus visā pasaulē. Lūdzu, apskatiet mūsu mājaslapu, lai iegūtu vairāk informācijas: www.stream-labs.com
Profesionālā televīzijas aparatūra un programmatūra, ko ražo un piegādā Stream Labs veic šādus uzdevumus:
• Video un audio signāla monitoringu;
• A / V logging;
• Apraides automatizācija;
• Grafiskā dizaina ēters;
• Interaktīvas televīzijas atbalsts;
• Dizaina izveide mūzikas, sporta, ziņu un informatīvajiem kanāliem un programmām.
Stream Labs aprīkojums tiek izmantots vairāk nekā 6000 TV-kanāliem visā pasaulē.

Stream Labs is an international company with offices in U.S., Latvia and Russia, manufacturer and supplier of professional television hardware and software for central and regional television companies, satellite and cable television channels and programs with over 20 years in the industry. We provide turnkey solutions and system integration services worldwide. Please take a look at our home page for more info: www.stream-labs.com
Professional television hardware and software manufactured and supplied by Stream Labs perform the following tasks:
• Video and audio signal monitoring;
• A/V logging;
• Broadcast automation;
• Graphics playout;
• Interactive television support;
• Design of music, informational, news and sports channels and programs.
Stream Labs equipment is used in more than 6000 TV-channels around the world.