2023-04-13 14:47:21

Kas ir dīkstāves pabalsts un kas var uz to pretendēt?

2020.04.06

Dīkstāves pabalsts

Ārkārtas situācija, ko izraisījusi strauja vīrusa Covid-19 izplatība, ir spēcīgi ietekmējusi dažādu jomu uzņēmumus visā pasaulē. Kamēr vienas nozares ir noslogotas kā vēl nekad un pat izjūt darbaspēka trūkumu, tikmēr citās darbība ir gandrīz apstājusies vai līdzšinējais apgrozījums brūtiski samazinājies. Ko iesākt tiem Latvijas darba devējiem un darbiniekiem, kurus ar Covid-19 izplatību saistītais trieciens skāris visjūtamāk? Par vērā ņemamu atbalstu šajā situācijā var kļūt dīkstāves pabalsts. Zemāk piedāvājam iepazīties ar galvenajām lietām, kas jāzina par dīkstāves pabalstu.

Kas ir dīkstāves pabalsts?

Dīkstāves pabalsts ir viens no būtiskākajiem pasākumiem valdības pieņemtā likuma ietvaros saistībā ar Covid-19 apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanu. Dīkstāves pabalstus piešķir un izmaksā Valsts ieņēmumu dienests (VID) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, un šo atbalsta veidu var saņemt krīzē smagāk cietušie uzņēmumi neatkarīgi no to darbības nozares.

Kāds ir dīkstāves pabalsta apmērs un cik ilgi to izmaksā?

Dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto (pirms nodokļu nomaksas) darba algas par pēdējo 6 mēnešu periodu, bet ne vairāk kā 700 EUR apmērā par kalendāra mēnesi. Ar pabalstu kompensēs neizmaksātās algas, sākot no 2020. gada 14. marta līdz 2020. gada 14. maijam (ne ilgāk, kā ir spēkā MK noteiktais lēmums par ārkārtas stāvokli).

Kam un kur jāvēršas, lai darbinieks saņemtu dīkstāves pabalstu?

Lai pieteiktos pabalstam, darba devējam jāiesniedz pieteikums EDS, aizpildot īpaši šim gadījumam izstrādātu veidlapu. VID piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un sniedz atbildi darba devējam, kurš savukārt informē darbiniekus. Tāpat sarakstu ar uzņēmumiem, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, iespējams apskatīt VID mājaslapā.

Kādi ir kritēriji dīkstāves pabalsta saņemšanai?

Saskaņā ar MK noteikumiem, uz dīkstāves pabalstu ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie uzņēmumi un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības šī gada martā un aprīlī saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmi, ir samazinājušos vismaz par 30%, salīdzinot ar šo pašu laika periodu 2019. gadā. Šādu pašu atbalstu var saņemt arī uzņēmumi, kuru ieņēmumu kritums bijis 20%, tomēr šajā gadījumā tam jāatbilst vismaz vienam no papildus kritērijiem:

- uzņēmuma eksporta apjoms ir bijis 10% no kopējā apgrozījuma vai vismaz 500 000 eiro apmērā;

- vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā ir bijusi vismaz 800 eiro

- gadam beidzoties, uzņēmuma ieguldījumi pamatlīdzekļos ir bijuši vismaz 500 000 eiro.

Vai pastāv kādi kritēriji, kuru ietekmē VID var liegt dīkstāves pabalsta saņemšanu?

Neskatoties uz to, ka uzņēmuma ieņēmumu samazināšanās atbilst augstāk minētajiem 30% vai 20% un kādam no papildus kritērijiem, VID var liegt atbalsta pasākumu saņemšanu uzņēmumiem, kas nav bijuši godprātīgi un atbildīgi saistību pildīšanā pret valsti. 

Kur saņemt aktuālo informāciju par dīkstāves pabalstu?

Iepazīties ar īpaši šim gadījumam izstrādāto likumu, uzzināt vairāk par pieteikumu iesniegšanas termiņiem, kritērijiem atbalsta saņemšanai vai atteikumam un citu aktuālo informāciju iespējams VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

Šis raksts ir izveidots 06.04.2020. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par dīkstāves pabalstu valsts iestāžu mājaslapās.