2023-04-13 14:47:21

Jaunumi un raksti

Jaunākie raksti

Darba likumdošana

Darba koplīgums

  17.pants. Darba koplīguma saturs un forma (1) Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un i...
Lasīt tālāk
2016.06.16
Darba likumdošana

Tavs darbs - tavas tiesības

PĀRZINI SAVAS TIESĪBAS UZ ATPŪTU   Atkarībā no uzņēmuma politikas var tikt īstenotas atšķirīgas pieejas darbinieku atpūtas laika noteikšanā. Tomēr, pastāv vairākas Latvijas tiesību aktos noteiktās pamatnormas, kuras attiecas uz visiem...
Lasīt tālāk
2016.06.16
Darba likumdošana

Darba laika ierobežojumi

Kad un kā nosaka tiesības uz darba pārtraukumu?
 
Ja darba laiks ir ilgāks par sešām stundām, jums ir tiesības uz pārtraukumu darbā ne vēlāk kā četras stundas no darba sākuma. Pārtraukuma ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultācijām ar darbini...
Lasīt tālāk
2016.06.16

Visvairāk skatītie raksti