Jaunākie raksti

Kas ir dīkstāves pabalsts un kas var uz to pretendēt?

Ārkārtas siuācija, ko izraisījusi strauja vīrusa Covid-19 izplatība, ir spēcīgi ietekmējusi dažādu jomu uzņēmumus visā pasaulē. Kamēr vienas nozares ir noslogotas kā vēl nekad un pat izjūt darbaspēka trūkumu, tikmēr citās darbība ir gandrīz apstājusi...

Darbs ārzemēs

  "Piedāvājam darbu ārzemēs..."- tas skan vilinoši. Latvijas Republikas darba likumdošana neaizliedz Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem strādāt citās valstīs. Pašlaik daudzi cilvēki, īpaši jaunieš...

Darba koplīgums

  17.pants. Darba koplīguma saturs un forma (1) Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it...

Tavs darbs - tavas tiesības

PĀRZINI SAVAS TIESĪBAS UZ ATPŪTU   Atkarībā no uzņēmuma politikas var tikt īstenotas atšķirīgas pieejas darbinieku atpūtas laika notei...


Populārākie raksti

Kas ir dīkstāves pabalsts un kas var uz to pretendēt?

Ārkārtas siuācija, ko izraisījusi strauja vīrusa Covid-19 izplatība, ir spēcīgi ietekmējusi dažādu jomu uzņēmumus visā pasaulē. Kamēr vienas nozares ir noslogotas kā vēl nekad un pat izjūt darbaspēka trūkumu, tikmēr citās darbība ir gandrīz apstājusi...
2020. gada 6. aprīlis |

Kāda ir darbinieka atlaišanas kārtība?

Kādi ir Darba likumā noteiktie gadījumi, kad var atlaist darbinieku? Kāda ir atlaišanas kārtība?   Darbiniekam jāņem vērā, ka darba attiecības ar viņu var tikt izbeigtas tikai Darba likumā noteiktos gadījumos: o   &nbs...
2009. gada 8. maijs |

Pārbaudes laiks un darba termiņš

Darba likuma 47. panta pirmā daļa paredz, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Vai atlaišana pēc šīs normas būs tiesiska, ja uzteikums būs izteikts pēdējā pārbaudes termiņa ...
2009. gada 8. maijs |

Ko nozīmē summētais darba laiks?

Darba devējs var noteikt summēto darba laiku, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajai darbinieku kategorijai noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, piemēram, nepārtraukti strādājošos uzņēmumos apkalpojošā sfērā. Pirm...
2009. gada 8. maijs |

Papildu piemaksa par darbu – kā to aprēķina?

Vai man ir tiesības saņemt piemaksu par papildu darbu? Kā piemaksa tiek aprēķināta?
 
Darbiniekam, kas paralēli darba līgumā noteiktajiem pienākumiem pēc darba devēja pieprasījuma papildus veic citus pienākumus, ir tiesības saņemt atbilstošu p...
2009. gada 8. maijs |

Tavs darbs - tavas tiesības

PĀRZINI SAVAS TIESĪBAS UZ ATPŪTU   Atkarībā no uzņēmuma politikas var tikt īstenotas atšķirīgas pieejas darbinieku atpūtas laika noteikšanā. Tomēr, pastāv vairākas Latvijas tiesību aktos noteiktās pamatnormas, kuras attiecas uz visiem...
2009. gada 8. maijs |

Meklēt rakstus