2023-04-13 14:47:21

Kā apmaksā darbu svētku dienās?

2016.06.16

Lūdzu, paskaidrojiet, kā jāsamaksā par nostrādātu dienu svētkos, kas iekrīt nedēļas vidū (piemēram, 4. maijs — piektdienā, bet 13. maijs — svētdienā)? Mums svētku dienu svētdienā apmaksā dubulti (jāstrādā pilna diena — 13 stundas, bet aprēķina par 26 stundām), turpretī nedēļas vidū — tikai par 13 stundām. Vai par šo dienu, piemēram, par 4. maiju, arī nebūtu jāskaita 26 stundas?

 

Ja darbinieks pēc darba devēja pieprasījuma tiek nodarbināts svētku dienā, likums paredz divus kompensācijas veidus:

o         atpūtu citā nedēļas dienā,

o         atbilstošas atlīdzības izmaksu.

Lai nerastos strīdi par kompensācijas veidu, darba devējam ar darbinieku par to būtu jāvienojas iepriekš: ja nodarbināšana svētku dienās notiek regulāri, puses var vienoties par kompensācijas veidu visiem gadījumiem, ja atsevišķās reizēs, tad pirms katras no tām.

Par nostrādāto svētku dienu, neatkarīgi no nedēļas dienas, kurā tā iekritusi, darbiniekam ir tiesības izmantot apmaksātu atpūtas dienu citā nedēļas dienā vai saņemt atbilstošu atlīdzību — tas ir, piemaksu ne mazāk kā 100% apmērā no noteiktās algas.

Ja vienosieties ar darba devēju, ka par 4. maijā nostrādāto svētku dienu, kas 2007. gadā iekrīt piektdienā, izmantosiet brīvdienu, bet par nostrādāto svētdienu 13. maijā (Mātes diena) saņemsiet attiecīgu piemaksu, būs aprēķināts pareizi, taču, ja 4. maijā nostrādātā diena netiks aizvietota ar citu brīvdienu, tad par to jāsaņem 100% piemaksa.

 

Autors: «Praktiskais Latvietis»
Publicēšanas datums: Pirmdiena, 2006. gada 20. novembris.