2023-04-13 14:47:21

Pārbaudes laiks un darba termiņš

2016.06.16

 

Klikšķini šeit, lai lasītu aktuālo rakstu par pārbaudes laiku »

 

 

Darba likuma 47. panta pirmā daļa paredz, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Vai atlaišana pēc šīs normas būs tiesiska, ja uzteikums būs izteikts pēdējā pārbaudes termiņa dienā, ņemot vērā Darba likuma 47. panta otrās daļas nosacījumus? Ineta

 

Saskaņā ar Darba likuma 47. pantu pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.

Ja nolīgtais pārbaudes termiņš ir beidzies un darbinieks turpina veikt darbu, atzīstams, ka viņš pārbaudi ir izturējis. Darba likuma 47. panta otrā daļa tulkojama kopsakarībā ar panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pusēm ir tiesības uzteikt darba līgumu visā pārbaudes laikā. Uzteikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža, nevis ar tā termiņa (trīs dienas) notecējumu brīdi. Līdz ar to darba līgumu var uzteikt arī pēdējā pārbaudes dienā. Darba likuma 47. panta otro daļu piemērojot, to varētu iztulkot šādi — ja nolīgtais pārbaudes termiņš ir beidzies un neviena no pusēm nav uzteikusi darba līgumu, un darbinieks turpina veikt darbu, atzīstams, ka viņš izturējis pārbaudi.

Darba likuma 16. panta trešā daļa nosaka, ka termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā (šāds princips pastāv arī attiecībā uz nedēļām un gadiem). Piemēram, ja uzteikums, kura termiņš ir viens mēnesis, tiek iedots 15. jūlijā, tad kurš datums būs darbinieka pēdējā darba diena — 14. vai 15. augusts? Respektīvi, vai 15. augustā termiņš jau ir izbeidzies, vai tas vēl turpina izbeigties visu dienu un izbeidzas dienas beigās? Un vai šajā gadījumā ir nozīme tam, vai uzteikums ir iedots 15. jūlijā plkst. 8.00 vai 17.00 (darba laika beigās)? Armands

Saskaņā ar Darba likuma 16. pantu termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu. Ja uzteikums ir iedots 15. jūlijā un uzteikuma termiņš ir viens mēnesis, tad «attiecīgais» datums, kurā izbeidzas uzteikuma termiņš, būs 14. augusts, kas arī būs darbinieka pēdējā darba diena. Tam apstāklim, cikos uzteikums ir iedots, nav būtiskas nozīmes, ja vien tas ir noticis darba laika ietvaros.

Atbildes sagatavoja Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Dukaļska.

 

Autors: Līga Brūvere, «Rīgas Balss»
Publicēšanas datums: Trešdiena, 2006. gada 2. augusts.