2023-04-13 14:47:21

36% aptaujāto atzīst, ka strādā virsstundas, nesaņemot atalgojumu

2016.06.16

virsstundu_atalgojums


Speciālistu darba portāla cvmarket.lv veiktajā aptaujā 36% respondentu atzīst, ka vairākas reizes mēnesī strādā virsstundas, lai gan tās netiek apmaksātas. Savukārt 13% aptaujāto atklāj, ka nestrādā virsstundas, jo par tām darba devējs nav paredzējis papildus samaksu. Aptaujā piedalījās 461 respondents.

Tajā pašā laikā 18% aptaujāto atklāj, ka vairākas reizes mēnesī strādā papildus, jo darba apjoms ir liels un atbilstoši Darba likumā noteiktajā prasībām tiek maksāts par papildus nostrādātajām stundām. Nekad virsstundas nestrādā, jo nav radusies šāda nepieciešamība, 31% respondentu. 

“Darba likumā stingri noteikts, ka virsstundu darbs pieļaujams tikai tādā gadījumā, ja darbinieks un darba devējs par to iepriekš ir rakstveidā vienojušies. Darbinieks nevar pats izlemt, kad strādās virsstundas,” aptaujas rezultātus komentē cvmarket.lv pārstāvis Kristaps Kolosovs. “Turklāt, ja abas puses par virsstundu darbu vienojušās, tās tik un tā nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu laikā, kas ir vidēji 36 stundas mēnesī.

Svarīgi, ka Darba likuma 68. panta pirmā daļa nosaka, ka darba devējs par virsstundu darbu darbiniekam maksā ne mazāk kā 100% apmērā no noteiktās stundas vai darba algas likmes. Līdz ar to nav pieļaujama situācija, ka darbiniekiem ir vairākas reizes mēnesī jāstrādā ārpus līgumā noteiktā darba laika, par to papildus nesaņemot piemaksas pie algas.”

Tomēr ir situācijas, kurās darbiniekam nepieciešams strādāt ārpus noteiktā darba laika bez iepriekšējas vienošanās ar vadītāju, piemēram, neatliekamas situācijas (darbs glābšanas dienestā), lai novērstu nejauša notikuma un citu ārkārtēju apstākļu sekas, kā arī steidzamu un iepriekš neparedzētu darbu veikšana īsi pirms darba laika beigām.

Ja darbinieks nesaņem samaksu par nostrādātajām virsstundām, nepieciešams pārrunāt esošo situāciju ar darba devēju. Ja pēc pārrunām situācija nav uzlabojusies (netiek apmaksāts darbs virsstundās, nekorekti tiek skaitītas nostrādātās virsstundas un citas situācijas), tad nepieciešams vērsties Valsts Darba inspekcijā ar iesniegumu. Visas situācijas ir risināmas atklātā un godīgā veidā!


darba-vakances