2023-04-13 14:47:21

70% iedzīvotāju uzskata, ka panākumus karjerā var gūt bez augstākās izglītības

2017.08.24

augstaka_izglitiba

70% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka nav nepieciešama augstākā izglītība, lai gūtu ievērojamus panākumus karjerā, liecina darba portāla CV Market veiktā aptauja.
 
Aptaujā " Vai, Jūsuprāt, ir iespējams gūt ievērojamus panākumus karjerā bez augstākās izglītības?" 28% respondentu atbildējuši apstiprinoši, norādot, ka tas ir iespējams, ja ir draugi vai radi, kas palīdz iekārtoties darbā. 24% aptaujāto uzskata, ka nav nepieciešama augstākā izglītība, ja ej praksē un tās laikā sevi pierādi. Tikmēr 18% aptaujas dalībnieku šādu pārliecību pamato ar iemeslu, ka darba devēji vērtē tikai iepriekšējo pieredzi.
 
“Ir pārsteigums, ka liela daļa aptaujāto uzskata, ka augstākajai izglītībai nav nozīmes, veidojot karjeru. Augstskola un prakses iespējas, kas ir pieejamas studentiem, ir instruments, kas palīdz apvienot akadēmiskās zināšanas ar reālu pieredzi. Grūti iedomāties, ka darba devējs ņem praksē cilvēku bez neuzsāktām studijām. Prakse ir tas kanāls, caur kuru studējošajiem ir iespēja saprast profesijas būtību dzīvē,” aptauju komentē CV Market personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs.
 
30% aptaujas dalībnieku gan uzskata, ka bez labas izglītības panākumus karjerā nevar gūt. 17% respondentu norādījuši, ka augstākā izglītība ir svarīgs faktors, ja vairākiem kandidātiem ir līdzīga pieredze. 9% aptaujāto atbildējuši, ka bez augstākās izglītības nevar iegūt darbu prestižā uzņēmumā. Savukārt 6% aptaujas dalībnieku uzsver, ka bez izglītības nevar iegūt nepieciešamās zināšanas, lai sasniegtu karjeras virsotnes.
 
Kā uzskata K. Kolosovs: “Studijas attīsta prātu un iemāca citas sociālās prasmes, kuras ir būtiskas, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Protams ir nozares, kur akadēmiskai izglītībai ir mazāka loma, taču kopumā tie ir izņēmumi nevis vispārīga tendence.”
 
Aptaujas dati atklāj, ka pārliecināti par radu un draugu nozīmi karjeras veidošanā ir vienlīdz daudz abu dzimumu pārstāvji. Savukārt to, ka izglītība ir svarīgs faktors, ja vairākiem kandidātiem ir līdzīga pieredze, īpaši uzsvērušas sievietes. Tāpat daiļā dzimuma pārstāves daudz biežāk par vīriešiem ir pārliecinātas, ka bez augstākās izglītības nevar iegūt darbu prestižā uzņēmumā. Domas šajā jautājumā atšķiras arī dažādās vecuma kategorijās. Vairāk pārliecināti par to, ka pietiek vien ar sevis pierādīšanu praksē, kā arī par to, ka darba devēji vērtē tikai iepriekšējo darba pieredzi, ir aptaujātie vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Tikmēr respondenti virs 35 gadiem biežāk norādījuši uz izglītības nozīmi karjeras attīstībā.
 
“Lai uzsāktu karjeru konkrētās nozarēs, ir nepieciešama konkrēta akadēmiskā bāze. Karjeras vidū, kad darbinieks kļūst par speciālistu (vidēja līmeņa vadītāju), viņš vairāk paļaujas uz savu pieredzi, kas arī darba devējam ir būtisks kritērijs darbinieku izvēlē. Sasniedzot vadošus amatus, veiksmīgie kandidāti apvieno akadēmisko pieredzi ar ilgstošu darba pieredzi,” pauž K. Kolosovs.
 
Uzskatu, ka karjerai pietiek ar sevis pierādīšanu praksē, biežāk pauduši klientu apkalpošanas jomā, kā arī asistēšanas/ administrēšanas un ražošanas nozarēs strādājošie. Savukārt no tiem aptaujātajiem, kas norādījuši, ka bez izglītības nevar iegūt nepieciešamās zināšanas, daļa pārstāv finanšu, transporta un loģistikas jomas.
 
“Brīdī, kad ir iegūta darba pieredze, augstākās izglītības nozīmē mēdz sarukt, jo privātais sektors attīstās daudz dinamiskāk nekā akadēmiskā vide. Līdz ar to, tas ko students ir apguvis, studējot konkrēto profesiju, var zaudēt aktualitāti,” piebilst K. Kolosovs.
 
Arī ārvalstu speciālisti uzsver izglītības nozīmi karjeras izaugsmē. Portāls Verywell.com savā rakstā norāda, ka augstākā izglītība ir nepieciešama ne tikai konkrētās nozares apgūšanā, bet arī cilvēka personības veidošanā, jo:
1. mācoties cilvēks apgūst iemaņas, kā pareizi mācīties, apkopot zināšanas un tās pielietot dzīvē;
2. augstskolā potenciālais darbinieks apgūst komunikācijas prasmi un veidu, kā mijiedarboties ar līdzcilvēkiem;
3. pārņemot zināšanas no pasniedzējiem, students apgūst, kā gūt iemaņas no citu pieredzes;
4. augstākā izglītība iemāca, kā plānot savu laiku, pārvaldīt projektus un nodot tos noteiktajā izpildes termiņā. 
Šīs dzīves iemaņas, izvēloties darbinieku, vērtē katrs darba devējs, neatkarīgi no pārstāvētās profesijas.
 
CV Market aptaujā “Vai, Jūsuprāt, ir iespējams gūt ievērojamus panākumus karjerā bez augstākās izglītības?” kopumā piedalījās 414 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.

parmainas_karjera