2023-04-13 14:47:21

Samazinās strādājošo skaits, kuri saņem visu algu aploksnē

2017.11.06

aploksnu_algas

1% strādājošo Latvijā saņem visu algu aploksnē. Tikmēr 86% atzinuši, ka visa viņu alga ir oficiāla, liecina darba portāla CV Market veiktā aptauja.
 
Aptaujā „Vai saņemat visu algu oficiāli?” vēl 7% respondentu atklājuši, ka lielākā daļa no algas tiek maksāta oficiāli, tikmēr 6% aptaujāto norādījuši, ka lielāko daļu no algas saņem aploksnē.
 
Salīdzinot situāciju gada griezumā, ir samazinājies to strādājošo skaits, kuri visu algu saņem aploksnē. Pērn tādi bija 4% no visiem aptaujātajiem. Savukārt, šogad ir palielinājies respondentu skaits, kuri norādījuši, ka lielāko daļu no samaksas saņem aploksnē. Pērn šādu atbildi sniedza 4%. Tikmēr to strādājošo skaits, kuru visa alga vai lielākā daļa no tās ir oficiāla, praktiski nav mainījies. Arī pirms gada 86% aptaujāto visu algu saņēma oficiāli, bet 6% - lielāko daļu no tās.
 
“Pozitīva tendence ir tā, ka samazinās darba devēju skaits, kuri pilnībā maksā algu aploksnēs. Pēc aptaujas var spriest, ka lielākā daļa no viņiem pārgājusi uz nelielas algas daļas maksāšanu oficiāli,” aptauju komentē CV Market personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs. “Jāsaprot, ka nemaksājot algu oficiāli, zaudētāji ir abas puses. Darbiniekam tas nozīmē atteikšanos no sociālā nodrošinājuma, piemēram, slimības pabalsta, bezdarbnieka pabalsta, uzkrājuma pensijai. Savukārt, darba devējs ne tikai riskē tikt sodītam par likuma pārkāpšanu, bet arī samazinās tā iespējas piesaistīt augsti kvalificētus un lojālus darbiniekus.” K.Kolosovs norāda, ka nozīme ir arī oficiālās algas apmēram. Arvien vairāk darbinieku saprot, ka nepietiek vien ar simboliskas algas daļas legalizēšanu. Lai nepieciešamības gadījumā saņemtu pienācīga apmēra pabalstu, nodokļi ir jāmaksā no visas summas.” Ja darba devējs nevēlas to darīt, darbiniekam pašam ir jārūpējas par sevi, un pārrunu ceļā jāuzstāj uz oficiālas algas maksāšanu.”
 
Aptauja arī parāda, ka daļu algas vai visu samaksu aploksnē biežāk saņem vīrieši nekā sievietes. Lielāko daļu algas oficiāli vai aploksnē pārsvarā saņem finanšu nozarē, asistēšanas un administrēšanas, kā arī klientu apkalpošanas jomā un pārdošanas nozarē strādājošie. Tikmēr tie aptaujas dalībnieki, kuri norādījuši, ka visu mēneša samaksu saņem aploksnē, visbiežāk pārstāv ražošanas un transporta, loģistikas nozares.
 
Arī pasaules mērogā “aplokšņu” algu tendences ir līdzīgas. Uzņēmējdarbības ceļvedis “bizfluent.com” apkopojis, ka tipiskākās jomas, kurās atalgojums netiek maksāts oficiāli, ir auto tirdzniecība, bērnu aprūpe, telpu uzkopšanas darbi, dzīvnieku aprūpe, dārzniecība un celtniecība. Tieši tādēļ, pirms stāties darbā šāda veida amatos, iepriekš ir rūpīgi jāiepazīstas ar samaksas sistēmu konkrētajā uzņēmumā.
 
CV Market aptaujā „Vai saņemat visu algu oficiāli?” kopumā piedalījās 779 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.
 
sapnu_darbs