2023-04-13 14:47:21

Vairums darba devēju nav ieinteresēti darbinieku kvalifikācijas celšanā

2016.08.11

darbinieku_kvalifikacija


Vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku jeb 56% uz jautājumu, vai darba devējs ir ieinteresēts savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, atbildējuši noraidoši. No tiem 44% aptaujāto apgalvo, ka darba vietā vispār nav apspriesta tēma par iespēju apmeklēt kursus, lai celtu kvalifikāciju. Savukārt 12% atbild, ka kvalifikācijas celšana darba vietā nenotiek, jo darbiniekam pašam ir jāsedz kursu apmaksa, liecina speciālistu darba portāla cvmarket.lv veiktā aptauja, kurā piedalījās 348 respondenti.

Tomēr 41% respondentu atbild, ka darba devēji ir ieinteresēti darbinieku kvalifikācijas uzlabošanā. No tiem 20% respondentu darba vietās notiek darba devēja apmaksāti kursi un individuālas apmācības, 12% var piedalīties dažādās uzņēmuma iekšējās apmācībās, bet 9% respondentu vienmēr ir pieejami dažādi materiāli un pašapmācību platformas interneta vidē.

„Ikviena uzņēmuma konkurētspēju nosaka arī darbinieku kvalifikācija, līdz ar to arī spēja pielāgoties jaunām inovācijām nozarē, ko uzņēmums pārstāv. Tādēļ aizvien biežāk darba devēji uzņēmuma pastāvēšanas un attīstības mērķus saista ar darbinieku izglītošanu,”aptaujas rezultātus komentē cvmarket.lv pārstāvis Kristaps Kolosovs. „Kvalifikācijas celšana ir apmācības, kuru laikā darbinieks iegūst, uzlabo vai paplašina zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas viņa amatā. Darba devējam, kā nosaka Darba likuma 96. pants, ir pienākums segt kvalifikācijas celšanai nepieciešamo kursu maksu, jo darbinieks iegūtās zināšanas praktiski pielietos darba devēja labā.”

Savukārt pagājušajā gadā publicētais Lielbritānijas parlamenta Biznesa, inovāciju, darba prasmju un izglītības komiteju veiktas pētījums [1] pierāda, ka regulāra darbinieku kvalifikācijas celšana palielina uzņēmuma produktivitāti par vairāk nekā 20%. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, tikai 41% Latvijas darba devēju cenšas nodrošināt vismaz 20% produktivitātes paaugstināšanos. Tāpat pētījuma veicēji nonākuši pie secinājuma, ka mācībām ir lielāka pozitīvā ietekme uz darbinieku, ja kursi atbilst moderniem mācīšanās principiem. Galvenais priekšnoteikums, lai darbinieka apmācības sekmētu uzņēmuma produktivitāti, ir jēgas saskatīšana tērēt savu laiku un enerģiju.

[1] Plašāk ar pētījuma rezultātiem un diskusiju var iepazīties šeit.


darba-vakances