2023-04-13 14:47:21

Esi profesionālis savā darba vietā!

2016.06.16

Ik pa laikam darba sludinājumos parādās prasība „profesionālisms” vai no kandidāta tiek sagaidīta „profesionāla rīcība”, „profesionāla uzvedība”. Ko tas īsti nozīmē? Kuras ir profesionālisma komponentes? Tiksim ar to skaidrībā! Turpmāk uzskaitītas sešas kvalitātes, kas raksturo profesionālu darbinieku.

1.Kompetence

Kompetence nozīmē to, ka Jums ir zināšanas, prasmes un pieredze konkrētajā darbības jomā. Tas iekļauj sevī arī erudīciju un attapību darba uzdevumu risināšanā.

2.Cieņa

Tā cieši saistīta ar vērtībām kā brīvība, pienākuma apziņa, godīgums un patiesums. Šeit jāsaprot ne tikai cieņa pret vadību un kolēģiem, bet arī pret sevi. Arī otra cilvēka uzklausīšana, viedokļu, uzskatu un pārliecības pieņemšana ir cieņas izpausme.

3.Godīgums

Godīgums ir ne tikai spēja pateikt tieši acīs to, ko īsti domā vienā vai otrā situācijā, bet arī apzinīga uzticēto pienākumu vai uzdevumu izpildīšana, darba novešana līdz galam. Godīgums tiek sagaidīts arī statistisku datu nosaukšanā, precīzā attieksmē ar skaitļiem, neizmantošana to sev par labu. Uzņēmuma materiālo vērtību nepiesavināšanās.

4.Elastīgums

Mūsdienu ātrajā dzīves tempā elastīgums darbā tiek augstu vērtēts. Tas paredz ne tikai ātru reaģēšanu radušās problēmsituācijas risināšanā, bet arī spēju pielāgoties dažādiem darba tempiem, jauninājumiem, ko ievieš uzņēmumus, stratēģijas maiņai u.tml.

5.Sadarbība

Prasme sadarboties ar dažāda līmeņa darbiniekiem. Nerunāt, piemēram, ar padotajiem „no augstiem plauktiem”, prast uzklausīt un prast arī pamācīt vai dot padomu, ja tas nepieciešams. Uzvesties koleģiāli, izpalīdzēt un nebaidīties lūgt palīdzību.

6.Pozitīvisms

Daudz patīkamāk kontaktēties, sastrādāties un ikdienā atrasties vienā telpā būs ar cilvēku, kurš neuzvedas kā „rūgumpods”, bet gan katrā problēmsitācijā saskata izaicinājumu to atrisināt. Piestrādājiet pie šīs īpašības, un Jūs redzēsiet, kā visa apkārtējā pasaule pozitīvi izmainās līdz ar Jūsu attieksmi pret to!

Darba piedāvājumi