2023-04-13 14:47:21

Vadības stilu atšķirības Baltijas reģionā

2016.06.16

Vadītājs viennozīmīgi ir uzņēmuma progresa virzītājs, taču arī viņš ir tikai cilvēks un darbiniekiem labākiem darba rezultātiem jāzina sava vadītāja rakstura nianses.

European Hit Radio mārketinga vadītāja Poļina Nazarova uzskata, ka labs vadītājs ir tas, kurš apvieno sirdi, prātu un pieredzi un viņa galvenais mērķis ir iedvesmot, motivēt un virzīt uz mērķa sasniegšanu. „Vadītājs kā profesionālis ir darbu sadalītājs un kontrolieris, taču psiholoģiski vadītājs ir vecāks, jo uzņēmumu var uztvert kā ģimeni,” uzskata P.Nazarova, piebilstot, ka vadītājam jārada piemērs saviem padotajiem, jo tieši personiskais piemērs iedvesmo.

Savukārt Fastleader.com - organizācija, kas palīdz līderiem attīstīt viņu iemaņas un savstarpējās attiecības, 2006.gadā veica pirmo līderības pētījumu starp vadītājiem no TOP 500 uzņēmumiem Baltijas valstīs. Pētījumam bija aptaujas formāts. Tā ideja un rezultāti kļuva patiesi populāri, tāpēc tika nolemts šo projektu turpināt.

Fastleader.com šogad veica vispusīgāku līderības izpēti, kas balstīta uz kvalitatīvajām izpētes metodēm. Līderības pētījuma ietvaros analizēti vadītāji no TOP 100 uzņēmumiem Polijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, ar kuriem Fastleader.com komanda veica strukturētās intervijas. Pateicoties šim pētījumam, ir iespējas uzzināt, kā top līmeņa vadītāji, kuri ir sasnieguši augstāko punktu savā karjerā, strādā un darbojas reālās profesionālās situācijās. Pētījuma mērķis ir identificēt problēmas, ar kurām vadītāji saskaras, un rast tām efektīvus risinājumus. Piedāvājam iepazīties ar pētījuma rezultātiem tēžu veidā, bet secinājumus, pavērojot savu vadītājus izdariet paši!

Motivācija

• Igauņu vadītājs
  o Motivē sevi ar iespēju pašrealizēties
  o Uzskata, ka darbiniekus demotivē personīgās problēmas
  o Vēlas palielināt motivāciju, uzlabojot darba vidi

• Latviešu vadītājs
  o Motivē sevi ar komandu un labu atalgojumu
  o Uzskata, ka darbiniekus demotivē vadības kļūdas
  o Vēlas veicināt motivāciju izskaidrojot darbiniekiem viņu darbu svarīgumu

• Lietuviešu vadītājs
  o Ir motivēts sasniedzot rezultātus
  o Uzskata, ka darbiniekus demotivē darbs, kas konfliktē ar viņu personību
  o Vēlas celt motivāciju iesaistot darbiniekus lēmuma pieņemšanā

Plānošana un norādījumu došana

• Igauņu vadītāji izmanto mērķus, lai vadītu darbiniekus, piesaistot viņus lēmumu pieņemšanā un īpaši daudz nekontrolējot viņu darbu
• Latviešu vadītāji plāno un dod specifiskus norādījumus. Vadītāji kontrolē savus padotos biežāk nekā igauņu vai lietuviešu kolēģi
• Lietuviešu vadītāji uzskata, ka viņi dod darbiniekiem pietiekoši daudz iespēju un brīvības rīkoties pašiem

Efektivitāte

• Igauņu vadītāji tic, ka
  o Cilvēkiem trūkst prasmes efektīvi strādāt
  o Nav nepieciešams iejauktie citu cilvēku darbā

• Latviešu vadītāji tic, ka
  o Darbiniekiem nav vēlēšanās tiekties pēc pietiekoši lieliem sasniegumiem
  o Lielākais efektivitātes uzlabotājs ir modernās informācijas sistēmas

• Lietuviešu vadītāji tic, ka
  o Viņi nevar atrast pareizos veidus, kā izmērīt efektivitāti
  o Cilvēki baidās no izmaiņām, kuru mērķis būtu celt efektivitāti
  o Viņi iesaistītos, ja justu, ka darbinieki nav pietiekoši efektīvi

Enerģijas atjaunošana

• Igauņu vadītāji
  o Augstu vērtē veselīgu dzīvesveidu
  o Uzskata, ka darbiniekiem trūkst enerģijas, jo viņi nespēj efektīvi organizēt savu darbu
  o Mēģina uzlādēt sevi sportojot un izglītojoties

• Latviešu vadītāji
  o Gūst enerģiju esot kopā ar draugiem
  o Dod papildus atvaļinājumu pārgurušiem darbiniekiem

• Lietuviešu vadītāji
  o Neuztver darbu pārāk nopietni
  o Domā, ka darbiniekiem trūkst enerģijas sakarā ar personīgām problēmām
  o Mēģina iegūt enerģiju nodrošinot darba vidi bez stresa

Izaicinājumi, ar kuriem nākotnē nāksies saskarties vadītājiem
• Mazs tirgus
• Šaura domāšana
• Talantu meklēšana
• Apvienošana kopējam darbam
• Pēkšņa lejupslīde
• Ambiciozākie mērķi
 
 
(c) CV Market, Oct 2007

Darba piedāvājumi