https://www.cvmarket.lv/177085

Данная вакансия архивирована.

Но у нас для Тебя есть тысячи других новых вакансий !

Новые вакансии
Номер вакансии #177085

Loģistikas direktors / Директор по логистике

Наименование организации скрыто
Рига
Объявление истекло

Darba sludinājuma numurs #177085

Наименование организации скрыто
Rīga
Darba sludinājuma termiņš beidzies!

Объявление истекло

Описание работы

1. Эффективное управление складской и транспортной логистикой с целью повышения сервиса для клиентов и оптимизации затрат компании.
1. Efektīva noliktavu un transporta loģistikas vadība, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un optimizētu uzņēmuma izmaksas.
2. Анализ, планирование, организация, координация и управление логистическими процессами и схемами движения ТМЦ компании.
2. Uzņēmuma preču un materiālu loģistikas procesu un satiksmes struktūru analīze, plānošana, organizēšana, koordinēšana un vadīšana.
3. Управление транспортной логистикой (автомобильные, контейнерные, железнодорожные и морские перевозки).
3. Transporta loģistikas vadīšana (automobiļu, konteineru, dzelzceļa un jūras transports).
4. Разработка новых и оптимизация существующих бизнес-процессов и технологий в логистических операциях.
4. Jaunu un esošo biznesa procesu un tehnoloģiju optimizācija loģistikas operācijās.
5. Бюджетирование, анализ затрат, отчетность по затратам и их оптимизация.
5. Budžeta sastādīšana, izmaksu analīze, izmaksu pārskats un optimizācija.
6. Снижение транспортных расходов.
6. Transporta izmaksu samazināšana.
7. Организация взаимодействия между подчинёнными и смежными отделами.
7. Pakārtoto un saistīto departamentu mijiedarbības organizēšana.


Требования к кандидату

1. Опыт работы руководителем подразделения логистики в компании, оказывающей экспедиторские услуги, с региональной структурой не менее 3 лет.
1. Darba pieredze kā loģistikas vadītājs uzņēmumā, kas nodrošina ekspedīcijas pakalpojumus, ar reģionālo struktūru vismaz 3 gadus.
2. Опыт организации и совершенствования работы складов и работы с транспортными компаниями, в том числе морскими перевозками;.
2. Pieredze noliktavu darba organizēšanā un uzlabošanā un sadarbībā ar transporta uzņēmumiem, ieskaitot jūras transportu.
3. Отличное знание логистических бизнес-процессов и отчетности.
3. Lieliskas zināšanas par loģistikas biznesa procesiem un pārskatu sniegšanu.
4. Знание русского, латышского, английского языков.
4. Krievu, latviešu, angļu valodas zināšanas.


Фирма предлагает

1. Официальное трудоустройство.
1. Oficiālā nodarbinātība.
2. Конкурентоспособная заработная плата.
2. Konkurētspējīgā alga.
3. Премия по результатам работы.
3. Veiktspējas balva.

Lai pieteiktos vakancei, spiediet uz pogas "Pieteikties".


Darba sludinājuma numurs
#177085
Tu piesakies uz:
Loģistikas direktors / Директор по логистике
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!