https://www.cvmarket.lv/1558437
Project Estimator (Electrical installation)
Joboffer number #1558437

Project Estimator (Electrical installation)

1

Project Estimator (Electrical installation)
Darba sludinājuma numurs #1558437

Projekta tāmētājs/-a (elektroinstalācijas)

1

Expires in 13 days

Job Description

SINTEC UK LIMITED is an international mechanical and electrical contractor that provides a range of professional installation services for industrial and commercial projects, specializing in automation technologies for material handling and storage systems (conveyor, sortation, palletizing and storage).

SINTEC UK LIMITED is looking for a Project Estimator (Electrical installation) to carry out accurate estimation and preparation of competitive commercial offers.

 

Key Responsibilities:

 • prepare a full estimate of projects to be reviewed, authorized and submitted by Senior Managers;
 • interpretation of electrical design layout and tender technical documentation;
 • maintain estimation document in the English language to reflect all cost indicators (direct, indirect and hidden), with continuous updates and improvement;
 • receive Request for Quotation (RFQ) documents and organize them accordingly;
 • prepare a pre-tendering document with a decision-making criterion on Bid/No bid approach to RFQs;
 • following the decision to Bid on a project, study relative information thoroughly, and prepare a list of questions or clarifications to be directed to a customer;
 • attend technical meetings with the customer for tender and scope overview and discussions;
 • liaise closely with a Procurement Manager regarding cost and selection of equipment and materials to achieve best value at tender stage;
 • prepare accurate commercial offer for submission to a customer in line with set deadlines and requirements;
 • ability to manage multiple projects at one time;
 • ability to be able to determine the necessity of site visits to understand build ability and risk;
 • obtain feedback and learn from each project.


Requirements


 • previous electrical estimating experience;

 • minimum of 2 years’ experience as an Electrical Estimator, acknowledge of industrial and automation projects will be a benefit to the candidate;

 • good and workable knowledge of Microsoft Office;

 • excellent communication and written skills;

 • good numerical skills;

 • ability to work within deadlines and under pressure;

 • high level of detail accuracy;

 • good commercial awareness;

 • on site surveying capabilities;

 • a relevant degree level qualification in engineering or related discipline;

 • able to read and interpret construction plans and engineering drawings;

 • experience in working with AutoCAD 2 and 3D drawings;

 • experience with working with estimating software;

 • strong organization and time management skills.


Company offers


 • office in Riga with parking possibilities;

 • competitive salary, stable work and social guarantees;

 • health insurance after the probation period;

 • friendly and helpful team;

 • salary 1500 - 2000 EUR gross (The full package is discussed with the successful candidate).


Darba apraksts

SINTEC UK LIMITED ir starptautisks mehānikas un elektrotehnikas būvuzņēmējs, kas sniedz virkni profesionālu montāžas pakalpojumu rūpnieciskiem un komerciāliem projektiem, specializējoties materiālu pārkraušanas un uzglabāšanas sistēmu automatizācijas tehnoloģijās (konveijeru, šķirošanas, paletizācijas un uzglabāšanas sistēmas).

SINTEC UK LIMITED meklē projekta tāmētāju (elektroinstalācijas), kas varētu veikt precīzu tāmēšanu un sagatavot konkurētspējīgus komercpiedāvājumus.

 

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot pilnas projektu tāmes, kas jāpārskata, jāapstiprina un jāiesniedz augstākā līmeņa vadītājiem;
 • veikt elektriskā projekta plānojuma un konkursa tehniskās dokumentācijas interpretāciju;
 • uzturēt tāmes dokumentāciju angļu valodā, lai atspoguļotu visus izmaksu rādītājus (tiešos, netiešos un slēptos), pastāvīgi to atjauninot un uzlabojot;
 • saņemt un attiecīgi sakārtot piedāvājuma pieprasījuma (Request for Quotation (RFQ)) dokumentāciju;
 • sagatavot pirmskonkursa dokumentu ar lēmumu pieņemšanas kritēriju par piedāvājuma iesniegšanas/neiesniegšanas pieeju RFQ;
 • pieņemot lēmumu, iesniegt piedāvājumu kādā projektā, rūpīgi izpētīt attiecīgo informāciju un sagatavot sarakstu ar jautājumiem vai paskaidrojumiem, kas jāiesniedz pasūtītājam;
 • apmeklēt tehniskās sanāksmes ar klientu, lai pārskatītu un pārrunātu konkursu un apjomus;
 • cieša sadarboties ar iepirkumu vadītāju attiecībā uz aprīkojuma un materiālu izmaksām un izvēli, lai konkursa posmā panāktu vislabāko cenu;
 • sagatavot precīzu komercpiedāvājumu iesniegšanai pasūtītājam saskaņā ar noteiktajiem termiņiem un prasībām;
 • spēt pārvaldīt vairākus projektus vienlaicīgi;
 • spēt noteikt nepieciešamību apmeklēt objektu, lai izprastu būvniecības iespējas un riskus;
 • iegūt atsauksmes un mācīties no katra projekta.


Prasības kandidātiem

 • iepriekšēja pieredze elektroinstalāciju projektu tāmēšanā;
 • vismaz 2 gadu pieredze elektroinstalāciju projektu tāmētāja amatā, zināšanas par rūpnieciskajiem un automatizācijas projektiem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas praktiskas zināšanas Microsoft Office lietošanā;
 • teicamas komunikācijas prasmes, tostarp arī rakstiski;
 • teicamas rēķināšanas prasmes;
 • spēja strādāt stresa apstākļos, ievērojot termiņus;
 • augsts uzmanības līmenis pret detaļu precizitāti;
 • laba izpratne par komercdarbību;
 • spējas veikt objekta apsekošanu;
 • atbilstoša diploma līmeņa kvalifikācija inženierzinātnēs vai ar tām saistītā jomā;
 • spēja lasīt un interpretēt būvniecības plānus un inženiertehniskos rasējumus;
 • pieredze darbā ar AutoCAD 2 un 3D rasējumiem;
 • pieredze darbā ar tāmēšanas programmām;
 • teicamas organizācijas un laika pārvaldības prasmes.


Uzņēmums piedāvā

 • biroju Rīgā ar iespēju novietot automašīnu;
 • konkurētspējīgu algu, stabilu darbu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes perioda;
 • draudzīgus un izpalīdzīgus kolēģus;
 • bruto alga 1500 - 2000 EUR (pilna algas pakete tiks apspriesta ar izvēlēto kandidātu).


Tu varēsi pieteikties vakancei nākošajā lapā.


Darba sludinājuma numurs
#1558437
Project Estimator (Electrical installation)
Tu piesakies uz:
Project Estimator (Electrical installation)
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!
Vēlamies Tevi informēt, ka pieteikšanās uz šo vakanci notiek ārpus CVMarket.lv sistēmas. Lūdzu, uzmanīgi seko norādēm. Veiksmi!