2023-04-13 14:47:21
Transporta un sakaru institūts, AS

Transporta un sakaru institūts, AS vakances

Uzņēmuma apraksts
2 328
Skatījumu skaits
Visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc STEM programmu absolventiem un pieaug vajadzība pēc speciālām zināšanām un risinājumiem, lai atbildētu izaicinājumiem, kuri rodas saistībā ar transporta nozares, piegāžu ķēžu, aviācijas vadības, loģistikas, robotikas un autonomo transportlīdzekļu sistēmu darbību arvien vairāk savienotā un globalizētā pasaulē, un šo sistēmu ietekmi uz pilsētām un sabiedrību. TSI iepriekšējā pieredze, zināšanas un kompetence dod tai spēcīgas konkurences priekšrocības, jo tā ir līdere zināšanu attīstībā šajās jomās ne tikai Latvijā, bet arī plašākā Baltijas jūras reģionā.

Mūsu vīzija:
Būt vadošajai privātajai tehniskajai universitātei Baltijas jūras reģionā.

Mūsu misija:
Radīt un izplatīt zināšanas un panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un plašākā Baltijas jūras reģionā.

Mūsu vērtības:
Mēs sasniegsim savus mērķus, jo mēs stingri ievērojam savu pārliecību un vērtības.

Mūsu stratēģija:
TSI stratēģija 2020. – 2025. gadam ir izstrādāta, lai atspoguļotu tās gatavību kļūt par vadošo privāto tehnisko universitāti Baltijas jūras reģionā, un izsaka TSI gribu mainīt attieksmi pret studentiem, biznesa pārstāvjiem un visu augstākās izglītības sektoru Baltijas jūras reģionā.