2023-04-13 14:47:21

Kā uzrakstīt efektīvu CV

2016.06.16

Jūsu CV nav jāsatur pilnīgi visu kādreizējo darba vietu vai papildu izglītības kursu uzskaiti. CV ir līdzeklis sevis "pārdošanai" jeb prezentēšanai darba tirgū. CV mērķis ir sniegt tā caurskatītājam ātru, godīgu un efektīvu pārskatu par Jūsu prasmēm, kā arī par nākotnes plāniem, mērķiem. Ja CV palīdz Jums atrast jaunu, labu darba vietu,tas  tas ir savu uzdevumu izpildījis.

Sastādot CV jāpatur prātā teiciens – jo kodolīgāk, jo labāk. Turpmāk daži ieteikumi, kas palīdzēs Jums izlemt, ko noteikti vajadzētu un ko nevajadzētu rakstīt CV.

Atbilstoši atslēgvārdi

Rūpīgi izvēlieties atslēgvārdus, it īpaši CV nosaukumā, lai Jūsu CV būtu ātri atrodams un uzmanību piesaistošs. Daži iedarbīgi atslēgvārdi, raksturojot Jūs kā darbinieku: ātra piemērošanās, analīzes spēja, sadarbība, zināšanu pielietošanas māka, attīstības spēja, iniciatīva, mērķtiecība, pārliecināšanas spēja.

Izvairieties no liekvārdības

Izmetiet nevajadzīgos, neko neizsakošos vārdus kā "tas", "tur", "ir bijis" un "biju atbildīgs". Piemēram, "organizēju biroja darbu" ir daudz skaidrāk teikts kā "atbildēju par biroja darba organizēšanu". Spēcīgāki atslēgvārdi un precīzi apraksti atstās labāku iespaidu par Jūsu CV.

Izsakieties vienkārši

Nelietojiet pārāk sarežģītas teikumu konstrukcijas – tā jūs izvairīsieties no iespējas, ka tiksiet pārprasts.

Lietojiet atbilstošas laika formas

Runājiet par pašreizējo darba vietu, lietojot tagadni, par iepriekšējām – pagātni.

Izsakieties konkrēti

Teikumiem ir jābūt īsiem. Piemēram, ja maināt specialitāti, pamatojuma pirmais teikums varētu būt: "Vēlos uzsākt savu karjeru .... specialitātē". Neiztirzājiet plaši savus sasniegumus, īss iespaidīgs teikums dod labāku priekšstatu par Jūsu prasmēm.

Iekļaujiet tikai atbilstošu informāciju

Mēģiniet pats iejusties darba devēja lomā. Ko Jūs vēlētos uzzināt vai dzirdēt?

Padomājiet, ko varat sniegt darba devējam

Kā Jūs savā nākošajā amatā varat iespaidot uzņēmuma vispārējos panākumus? Tas interesē katru darba devēju.

Izveidojiet savu "elevator speech"

Kāda būtu Jūsu īsākā un efektīvākā sevis prezentācija jeb "uzstāšanās liftā" (angl. elevator speech)? Ja Jūs gadītos kopā ar nākošo darba devēju liftā, vai Jūs pagūtu dažos teikumos piesaistīt viņa uzmanību, pirms lifts apstātos? Padomājiet par to. 

 

CV paraugs pieejams šeit