2023-04-13 14:47:21

Attālinātā intervija: pieredzē balstīti ieteikumi personāla atlases speciālistiem

2020.04.08

Šobrīd daudziem personāla atlases speciālistiem ir jāievieš savā ikdienā pavisam jauna pieeja kandidātu intervēšanai - attālinātās intervijas. Tas nozīmē, ka jāpadomā ne tikai par dažādiem tehniskiem aspektiem, bet arī par to, kā izveidot daudzpusīgu priekšstatu par kandidātu, neatrodoties ierastajā “aci pret aci” situācijā.

Mēs, CVMarket.lv personāla atlases komanda, esam guvuši plašu pieredzi, veicot attālinātās intervijas vairāk kā gadu. Arī mums sākums bija izaicinošs, tāpēc vēlamies padalīties ar dažiem personīgajā pieredzē balstītiem ieteikumiem, lai Jūsu pirmās attālinātās intervijas noritētu pēc iespējas gludāk.

Sagatavošanās intervijai un tās plānošana

Uzaicinot kandidātu uz interviju, vienojieties ne tikai par sarunas dienu un laiku, bet arī ir par abām pusēm ērtāko formātu (telefona zvans vai video zvans) un vidi, kurā notiks zvans (Skype, WhatsApp, Facebook Messenger u.c.). Informējiet arī par to, cik ilgu laiku saruna varētu aizņemt. Gluži tāpat kā pirms klātienes intervijas, arī pirms attālinātās intervijas veltiet laiku tam, lai iepazītos ar kandidāta CV un sagatavotu būtiskākos jautājumus, kurus vēlaties noskaidrot intervijas laikā.

Veidojot interviju grafiku, atcerieties, ka “starp vairākām attālinātām intervijām pēc kārtas svarīgi ieplānot 15-20 minūšu pauzi,” iesaka CVMarket.lv personāla atlases speciāliste Zane Ķīse. “Šī pauze palīdzēs Jums ievērot grafiku gadījumā, ja kāda no intervijām aizkavējas. Turklāt pauze starp intervijām ir lieliska iespēja apkopot domas un veikt nepieciešamos pierakstus,” komentē Zane Ķīse.

Savukārt, ja intervijas laikā Jums ir nepieciešams pārbaudīt svešvalodu zināšanas, par to brīdiniet kandidātu jau sarunas sākumā. Vēlams uzdot kādu ar darba pieredzi vai pienākumiem saistītu jautājumu. Tādējādi Jūs gūsiet priekštatu par to, cik labi kandidāts pārzina ar darba pienākumiem saistītos terminus, kā arī optimāli izmantosiet sarunai atvēlēto laiku.

Intervijas vadīšana

Uzsākot interviju, uzņemieties sarunas vadību un pastāstiet vairāk par uzņēmumu un intervijas plānu - tas ļaus kandidātam aprast ar situāciju. Jāņem vērā, ka šādā formātā kandidātam darba intervija, iespējams, ir pirmo reizi, un sākumā kandidāts var justies apmulsis. 

CVMarket.lv personāla atlases speciāliste Kristīne Ancāne dalās savā pieredzē: “Ir svarīgi vizualizēt kandidātam Jūsu vidi un darbības. Intervijas sākumā nedaudz pastāstiet par savu apkārtējo vidi, iezīmējot to, kur atrodaties un ka Jums priekšā ir kandidāta CV. Pieminiet arī to, ka sarunas laikā Jūs veiksiet pierakstus. Nereti nākas novērot, ka kandidāts jūtas neērti, ja nesaprot, kāpēc esat novērsies un klusējat, un vai nu cenšas aizpildīt klusuma brīdi ar liekvārdību, vai arī, gluži pretēji, noslēdzas sevī.” 

Jautājumu uzdošana un kandidāta iepazīšana

Attālinātajā intervijā ļoti nozīmīgas nianses, kas veido priekšstatu par kandidātu (piemēram, neverbālā informācija, personības tips, u.c.), ir grūtāk identificēt kā klātienes intervijā. Šis faktors noteikti ir jāņem vērā, uzdodot kandidātam jautājumus.

CVMarket.lv personāla atlases komanda attālinātajās intervijās regulāri izmanto situatīvos jautājumus, aprakstot kādu situāciju un lūdzot kandidātam pastāstīt par savu reakciju un sniegt iespējamo situācijas atrisinājumu. Tas ļauj labāk novērtēt gan kandidāta temperamenta tipu, gan spēju reaģēt konkrētajā situācijā.

“Uzdodot jautājumus, centieties tos formulēt precīzi, lai iegūtās atbildes būtu izsmeļošākas. Piemēram, tā vietā, lai lūgtu pastāstīt par iepriekšējo pieredzi komandas vadībā, lūdziet kandidātu pastāstīt, cik liela darbinieku komanda ir vadīta, cik plašus pienākumus šī pozīcija ietvēra, kādi ikdienas lēmumi tika pieņemti, u.t.t.,” pieredzē dalās Zane Ķīse.

Sarunas gaitā centieties pieturēties pie intervijas struktūras, neļaujot kandidātam novirzīties no Jums svarīgākajiem jautājumiem. Lai būtu drošs par to, ka kandidātam viss ir skaidrs, intervijas laikā Jūs varat apvaicāties, vai kandidātam ir kādi jautājumi. “Pāris reizes atvēlot laiku kandidāta jautājumiem, Jūs pārliecināsieties, ka kandidātam ir saprotama visa informācija par vakanci, uz kuru viņš ir pieteicies,” komentē Kristīne Ancāne. Turklāt kandidātu jautājumi ļaus Jums pamanīt, kā jāpielāgo turpmāko interviju struktūra un kāda papildus informācija ir jāsniedz citiem kandidātiem. 

Intervijas noslēgums

Noslēdzot interviju, ir svarīgi iezīmēt tālākos atlases soļus. Pastāstiet kandidātam par to, cik ilgs laiks Jums būs nepieciešams, lai izvērtētu visus kandidātus, un kad kandidāts var gaidīt ziņu par to, vai tiek virzīts tālāk. Ja tālāk virzītajiem kandidātiem nākamajā atlases posmā paredzēta vēl kāda intervija vai tests, noteikti neaizmirstiet to pieminēt.  

Intervijas noslēgumā dodiet kandidātam iespēju uzdot jautājumus par vakanci un uzņēmumu. Šai brīdī varat likt lietā zināšanas, ko par kandidātu esat ieguvis intervijas laikā - ja novērojāt, ka kandidāts nav pārlieku runīgs, iedrošiniet viņu izmantot jautājumu uzdošanas iespēju vai arī atstājiet e-pasta adresi, lai kandidāts pēc intervijas varētu Jums aizrakstīt jautājumus, ja tādi radīsies.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā veikt attālinātās intervijas, aicinām lejupielādēt mūsu rokasgrāmatu “Kā veikt darbinieku atlasi attālināti?