2023-04-13 14:47:21

Nākotne pieder IT speciālistiem, mediķiem un inženieriem, uzskata aptaujātie

2019.11.05

Ko studēt laikā, kad pieprasījums pēc speciālistiem ir augsts praktiski visās nozarēs, jeb kāda studiju joma garantēs darbu arī nākotnē, kad tautsaimniecības izaugsme varētu nebūt tik strauja? Vairāk nekā trešdaļa jeb 35% no atbildējušajiem darba portālu YourMove.lv un CVMarket.lv kopīgi veidotajā aptaujā norādījuši, ka vislabākās iespējas nākotnē būs tieši informācijas tehnoloģiju (IT) studentiem. Studijas informāciju tehnoloģiju jomā kā garantu darba vietai nākotnē visbiežāk norādījušas sievietes un vīrieši vecumā no 25 līdz 44 gadiem.
 
Pozitīvi ir tas, ka IT nozares arvien pieaugošā loma Latvijas tautsaimniecībā nav palikusi nepamanīta. Šobrīd nozare veido vairāk nekā 4% no valsts IKP, turklāt svarīgi, ka IT ir viena no peļņu nesošākajām nozarēm, kur vidējā uzņēmumu rentabilitāte (ap 10%) vairāk nekā divreiz apsteidz vidējo valstī (4,5%), saskaņā ar CSP datiem. Arī vidējā alga nozarē ir viena no augstākajām Latvijā, pārsniedzot €1700 pirms nodokļiem.
 
Pagājušajā gadā publicētajā domnīcas CERTUS pētījumā lēsts, ka Latvijā gadā būtu nepieciešami aptuveni 3000 jaunu IT jomas absolventu. IT uzņēmumi gan uzsver, ka darbu garantē ne vien formālā izglītība, bet arī absolventa tālākais ieguldījums savā attīstībā.
 
“Darbu nākotnē var garantēt motivācija nemitīgi mācīties, vērot, kas jauns notiek IT nozarē, gūt pieredzi darot. Tāpat ir svarīgi atrast domubiedru grupu, ar kuru dalīties idejās, eksperimentēt, lai Tavi paveiktie darbi un projekti ir Tavs labākais CV ieraksts,” komentē Lāsma Indrijaite, IT uzņēmuma Emergn personāla atlases konsultante.
 
Kā nākamās divas nozares, gan ar būtisku atrāvienu, aptaujātie norādījuši inženierzinātnes (12%) un medicīnu un veselības aprūpi (12%). Tie respondenti, kuri par perspektīvāko studiju jomu jauniešiem uzskata inženierzinātnes, nāk no visplašākās vecuma grupas: šādi visbiežāk domā sievietes un vīrieši vecumā no 25 līdz pat 54 gadiem.
 
Iemesli brīvajām darba vietām abās nozarēs gan ir atšķirīgi - ja pieprasījumu pēc inženierzinātņu studentiem kāpina automatizācijas un ražošanas attīstība Latvijā, tad medicīnas nozarē brīvās darba vietas rodas, gan atalgojuma problēmu dēļ valsts sektorā, gan iedzīvotāju novecošanās dēļ, gan tādēļ, ka par Latvijas jaunajiem mediķiem mūsu valsts konkurē ar iespējām ārvalstīs.
 
Diāna Urtāne, Latvijas elektronikas izstrādes un ražošanas uzņēmuma HansaMatrix personāla vadītāja, uzsver, ka jebkura iegūtā izglītība attīsta un pilnveido cilvēku un tā nodrošina augstāku konkurētspēju darba tirgū, bet “inženierzinātņu jomā iegūtā izglītība bieži vien ir saistīta ar specifiskām, komplicētām tehniskām zināšanām, kuras būs nepieciešams izmantot ikdienas darbā. It sevišķi tas raksturīgi produktu izstrādē, kur darbojas augsta līmeņa inženieri. Ražošanā mēdz būt dažādi - ir amati, kur inženierzinātņu izglītība ir obligāta, ir amati, kur arī darba pieredze var aizstāt izglītību."
 
Savukārt medicīnā darba iespējas sniedz tieši plašā karjeras ceļa izvēle, uzskata Māris Andersons, Medicīnas sabiedrības “ARS” valdes priekšsēdētājs: “Absolvējot Medicīnas fakultāti, jauniešiem ir plašas darba iespējas -  turpināt studijas rezidentūrā un strādāt lielajās valsts slimnīcās, iesaistīties farmācijas industrijā, veselības aprūpes politikas plānošanā vai ar medicīnu saistītā uzņēmējdarbībā. Profesionālas izaugsmes iespējas vairāk nodrošina darbs universitātes slimnīcās, bet gan jaunie, gan pieredzējušie speciālisti ir ļoti pieprasīti privātos ārstniecības uzņēmumos, kas speciālistiem nodrošina papildus ieņēmumus.”
 
Piecu nozaru topu, kas, aptaujātoprāt, garantēs darbu jauniešiem nākotnē, noslēdz ekonomika un finanses (6%) un mārketings un sabiedriskās attiecības (6%). To respondentu vidū, kuri uzskata, ka darba vietu nākotnē jauniešiem garantē studijas mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā, ir vērojams sieviešu pārsvars visās vecuma grupās. 
 
Abās no šīm jomām jaušama strauja digitalizācija, kas radījusi darbavietas, kuras nepastāvēja vēl pirms diviem trim gadiem. 
 
“Mūsdienās digitālais mārketings kļūst arvien tehnoloģiskāks, parādās mākslīgā intelekta risinājumi, kas tuvāko gadu laikā ieņems ļoti nozīmīgu vietu digitālā mārketinga ekosistēmā. Digitālā mārketinga speciālistu loma vairāk pieaugs stratēģiskā līmenī, savukārt tiem profesionāļiem, kas jau šobrīd ir industrijā, būs daudz jāmācās, lai nepazustu mainīgajos apstākļos,” komentē Aigars Armanovs, aģentūras MarketMeNow vadītājs.
 
Aptaujā, kas norisinājās portālos CVMarket.lv un YourMove.lv 2019. gada augustā un septembrī, kopā piedalījās 2067 respondenti, atbildot anonīmi abās mājslapās un soctīklos ievietotajās anketās.
 
Your Move ir darba platforma, kas palīdz Latvijai piesaistīt talantus - gan tautiešus, kas vēlas atgriezties Latvijā, gan ārzemniekus, kas vēlas uz Latviju pārcelties. CV Market ir personālatlases uzņēmums, kurš pārvalda vienu no vadošajiem darba sludinājumu portāliem Latvijā.